“Minister van Dierenwelzijn heeft geen geld voor dierenwelzijn!”

"Dat is mijn conclusie na een bezoek aan het kabinet van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts", zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

Op woensdag 3 februari 2016 was er een afspraak van een delegatie van de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP) onder leiding van Ludwig Vandenhove op het kabinet van Vlaams minister van Dierenwelzijn.
Tot nu toe gebeurt er heel wat vanuit de provincies op het vlak van dierenwelzijn, zij dat het aantal initiatieven niet overal gelijklopend is.
Met de interne staatshervorming dreigt dit stil te vallen.

"Het antwoord was kort", aldus Ludwig Vandenhove.
"De provincies mogen dat blijven doen. De minister heeft hier geen geld voor en is ook niet van plan om hiervoor een Vlaams kader uit te tekenen, bijvoorbeeld op het vlak van de uitbouw en/of  de ondersteuning van dierenasielen.
Op de vraag met welk geld de provincies dat dan moeten doen, vermits we in de toekomst zullen afhankelijk zijn van dotaties vanuit de Vlaamse regering, was het antwoord dat dat de bevoegdheid is van minister Liesbeth Homans, niet van hem.

In alle gesprekken met de Vlaamse regering en met minister Liesbeth Homans is er tot nu toe met geen woord gerept over dierenwelzijn. De vrees is dan ook dat hier geen specifieke dotaties voor voorzien zullen worden.

Dit is gewoon verantwoordelijkheid ontlopen voor de dieren en het dierenwelzijn.
Waarom is er dan een minister van Dierenwelzijn nodig?

De talrijke vrijwilligers, die hoofdzakelijk de sector van de dierenasielen doen draaien, zullen hier niet tevreden mee zijn."

De provincie Limburg is altijd een voorbeeld geweest op het vlak van dierenwelzijnsbeleid.
Er zijn talrijke initiatieven opgestart, die enkel mogelijk zijn geweest dankzij de financiële steun van de provincie Limburg, die sinds 2005 circa 1 600 000 euro in dierenwelzijnsprojecten heeft geïnvesteerd.  Behalve werkingsmiddelen werd de voorbije jaren tevens een totaalbedrag van 1 800 000 euro aan investeringssubsidies voorzien voor de Limburgse dierenasielen voor de ondersteuning van de infrastructuur.
Indien we hiervoor geen middelen krijgen via de Vlaamse dotatie, zoals het er nu naar uitziet, dreigt dit allemaal weg te vallen.

Een overzicht van de middelen vindt u hieronder.

Zie ook Zelfs brieven en mails worden niet beantwoord! van 18-06-2015 en  Limburgs dierenwelzijn moet behouden blijven van 13-05-2015 op deze website.