Asbest

Op initiatief van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur werd op donderdag 22 september 2016 in het provinciehuis een studiedag georganiseerd rond de problematiek van asbest (in samenwerking met de vzw Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Limburg en de vzw Centrum Duurzaam Groen (Cedugro)).
De titel: ‘Hoe omgaan met asbest in jouw gemeente’.

"Hoewel asbest al verboden is sinds 1998 en dus niet meer te koop mag aangeboden worden, horen we er nog vaak over in de media.
Niet in het minst als er weer eens iemand overlijdt als gevolg van gebruikte asbest.
Onlangs was er nog de afbraak van de brug op de Kempische Steenweg ter hoogte van Kiewit (Hasselt), waar er onverwacht heel wat asbest vrijkwam (1)", zei Ludwig Vandenhove in zijn inleiding.

"De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werkt momenteel aan een asbestafbouwplan dat tegen 2018 klaar zou zijn.
Het streefdoel is om tegen 2040 alle asbesthoudende materialen in en rondom gebouwen te verminderen.

Tot die tijd is het belangrijk om duidelijk te communiceren naar de bevolking toe over  de al dan niet risico's van asbest. Vandaar dit initiatief. 

Er komt ook een folder samen met Limburg.net en de gemeenten zullen systematisch geïnformeerd blijven rond de problematiek en ondersteund worden door de communicatie errond met de bevolking."

Hieronder vindt u de perstekst.(1) Asbest gevonden in Philipsbrug. Het Belang van Limburg, 21-04-2016, p. 4.

Zie ook ‘Een kijk op milieuhandhaving in Limburg’ van 09-10-2015 en Limburgs beleid qua containerparken van 11-10-2014 op deze website.