Dikketruiendag bij hogeschool PXL

In het kader van Dikketruiendag met als thema dit jaar ‘Van Grijs naar Frisgroen’ vond op dinsdag 6 februari 2018 de ontbijtsessie ‘frisgroen@breakfast’ plaats in het restaurant van PXL-Tech, Elfde-Liniestraat 24 in Hasselt.

Alle deelnemers aan het panel gaven in 7 minuten hun standpunt over groen in bebouwde, stedelijke omgevingen. Daarna kregen de studenten de kans om vragen te stellen aan de panelleden.
Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was één van de panelleden.

“Ondanks al onze inspanningen om de klimaatverandering te beperken door te werken aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie), blijken we daar niet in te slagen en zullen we ons dus ook moeten aanpassen aan de klimaatveranderingen: klimaatadaptatie moet dus een onderdeel worden van ons beleid”, zei gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Als provincie Limburg beseffen we dit en zetten we belangrijke stappen in die richting, dit zowel in de verschillende provinciale beleidssectoren, als heel concreet in de actieve ondersteuning van onze gemeenten.”

Zie http://dikketruiendag.be/.

Zie ook 'Klimaatadaptatieplan Limburg 2017’ van 21-09-2017, 2de Limburgse Klimaattop succes van 19-09-2017 en Dikketruiendag van 14-02-2014 op deze website.