Een armoedeplan voor Sint-Truiden

“Tijdens  een vorige gemeenteraad van maandag 21 oktober heeft sp.a-gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser een tussenkomst gedaan omtrent de problematiek van de (kinder)armoede.”, zegt collega Ludwig Vandenhove.
“Ze kreeg geen concrete antwoorden op de gestelde vragen.
Nog erger, in het verslag van de gemeenteraad staat zelfs genoteerd dat het punt  officieel uitgesteld werd.

Uit alle cijfers blijkt dat de armoedecijfers in Sint-Truiden steeds maar toenemen. Bovendien merken alle betrokkenen uit het werkveld dat de situatie steeds verergert.

Hilde Cops-Visser stelde namens de sp.a-fractie opnieuw een aantal vragen tijdens de gemeenteraad van maandag 25 november 2013, waarop ze een duidelijk antwoord vroeg.

Hilde Cops-Visser:
“-wij vragen aan de meerderheid om een armoedebeleidsplan op te stellen - stad en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) samen - binnen de 3 maanden.
Het specifieke probleem van de kinderarmoede moet hierbij bijzondere aandacht krijgen.
Dit plan moet uiterlijk ter sprake komen tijdens de gemeenteraad van februari 2014.
Akkoord of niet akkoord?;
-wij vragen maximaal om de 3 maanden een evaluatie en opvolging van dat plan in de betrokken
gemeenteraadscommissie en binnen het OCMW zodat wij dit ook vanuit de oppositie kunnen opvolgen.
Akkoord of niet akkoord?;
-wij vragen dat de voorziene stadstussenkomst in de meerjarenplanning in de werking van het OCMW, zijnde 3.950.000 EUR, behouden blijft.
Akkoord of niet akkoord?;
-wij vragen dat het aantal tewerkgestelden in het kader van artikel 60 paragraaf 7 verhoogd wordt binnen deze stadstussenkomst. Dit is immers de ideale mogelijkheid om personen opnieuw op de arbeidsmarkt te krijgen en zo structureel uit de armoede te halen.
Ter informatie: als sp.a hebben wij in de meerderheid dit aantal laten stijgen van 39 personen in 2010 over 60 in 2011 tot 68 in 2012.
Akkoord of niet akkoord?;  
-wij vragen dat de tussenkomst voor de Sint-Vincentiusvereniging verhoogd wordt tot 10.000 EUR.
Deze verhoging is gebaseerd op de het feit dat er steeds meer mensen komen aankloppen bij Sint-Vincentius en houdt rekening met de armoedeindex.
Akkoord of niet akkoord?.”

“Pijnlijk.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De CD&V-Open Vld stemden hierop totaal verdeeld.
Hoelang gaat deze meerderheid het nog volhouden?
Zelfs op heel concrete vragen slagen zij er niet in hetzelfde te antwoorden!

Bovendien werd nog maar eens duidelijk, 2 gemeenteraden op rij, dat armoedebestrijding voor hen niet prioritair is.”

 

Zie ook Een armoedeplan voor Sint-Truiden! van 23-10-2013 op deze website.