Eindelijk: dierenwelzijn wordt in de grondwet opgenomen!

Na de Senaat heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de opname van dierenrechten in de grondwet goedgekeurd.

"Eindelijk!", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Artikel 7 bis stelt: "De federale staat, de gemeenschappen en de gewesten zullen bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden moeten streven naar de bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel".

"Ik ben tevreden, het gaat om een historische beslissing, die onomkeerbaar is. 
'Deze strijd' heeft lang genoeg geduurd.

Dieren worden nu formeel als levende wezens erkend en krijgen rechten.
Dat is vooral principieel en ethisch een belangrijke kwestie.
Onze samenleving gaat erop vooruit.

De tegenstanders van de grondwetswijziging spreken van een symbolisch gegeven.
Ik ben een andere mening toegedaan. 
De grondwet is de basis van ons democratisch bestel en is 'geen vodje papier'.(1)
Deze grondwetswijziging typeert een maatschappelijke evolutie, die niet meer tegen te houden is.

Betekent dat nu dat het zogeheten 'standstill-principe' van toepassing wordt en dat het beschermingsniveau voor dieren in principe niet meer zou mogen afnemen?
Formeel niet, maar voor mij is dat de logica zelf. Als we onszelf als maatschappij respecteren, kan het toch niet zijn dat dierenrechten achteruit zouden gaan. 

In Vlaanderen komt er bovendien kortelings de dierenwelzijnscodex.
Wij hebben als VOORUIT nog heel wat bemerkingen bij die codex, maar hoe dan ook is het goed dat die er komt.(2) En daarin geldt wel het 'standstill-principe'.(3)
Neen, de tegenstanders kunnen niet meer terug, ze zullen mee moeten."    
___

Tags: