Er moet iets gebeuren met de patrijzen

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove is bekommerd om het op peil houden van het patrijzenbestand in Vlaanderen. Daarom heeft hij er een schriftelijke vraag over gesteld aan minister van Natuur Zuhal Demir.

Het antwoord van de minister bevestigt mijn stelling”, zegt Ludwig Vandenhove.
Er zijn enkel recente cijfers vanuit Wildbeheerseenheden (WBE’s) uit 2016. Dus vanuit de jachtsector zelf.
De meest recente schatting van de Vlaamse patrijzenpopulatie op basis van een gestandaardiseerde telmethode over heel Vlaanderen, is gebaseerd op de Vlaamse broedvogelatlas in de periode tussen 2000 en 2002.
Het wordt dringend tijd dat er degelijke cijfers komen om het beleid op af te stemmen.

Ik citeer de minister: “Duurzame jacht op patrijs kan in Vlaanderen een toekomst hebben indien deze op een verantwoorde manier gebeurt op basis van correcte en betrouwbare monitoringsdata. Zoals hierboven reeds gesteld, zal ik de nodige stappen ondernemen om de correcte implementatie van de reeds bestaande differentiatie in de jachtwetgeving na te streven door de nodige parameters via een voldoende betrouwbare methodiek te verzamelen. Overbejaging vormt in het bijzonder een belangrijke bedreiging voor het behoud en herstel van de populatie. Het bijkomend verzamelen van data om de jachtintensiteit in te schatten en eventuele overbejaging in beeld te brengen, is dan ook belangrijk.”

Zou er niet best een tijdelijk jachtverbod komen op patrijzen tot er duidelijkheid is over het reële bestand?”.

Hieronder vindt u de schrijftelijke vraag en het antwoord.