Gaat Joke Schauvlieghe (CD&V) weer eens 'dubbelzinnig' doen?

"Ik heb het over de aanvraag voor een bouw- en milieuvergunning voor een kippenstal in Binderveld (Nieuwerkerken)", zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.
"Vermits er heel wat bezwaren waren, hebben zowel het gemeentebestuur, als de deputatie het dossier negatief beoordeeld.
Wat gaat de minister doen?"

"In tegenstelling tot wat ik zelf als gedeputeerde steeds doe - de gemeenten zoveel mogelijk volgen - stel ik vast dat minister Joke Schauvlieghe dat vaak niet doet.
Voor mij typeert het de houding van Vlaanderen ten aanzien van gemeenten en provincies
", aldus Ludwig Vandenhove.

"Dubbelzinnig is nog vriendelijk uitgedrukt."

Hieronder vindt u de brief, die sp.a Nieuwerkerken hierover bedeeld heeft in Binderveld. 

 

Zie ook Geen bouw- en milieuvergunning voor kippenstal in Nieuwerkerken van 04-07-2014 op deze website.