Hogeschool PXL organiseert ESCO-matchmaking

Op woensdag 6 september 2017 organiseerde de Hogeschool PXL een Energy Service Company (ESCO)-matchmaking in PXL Congress, Elfde Liniestraat 24 in Hasselt.

Er waren meer dan 100 deelnemers.
Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was spreker tijdens de pauze met als thema 'De resultaten van ESCOLIMBURG2020' en had 4 'dates'.

"Zo een matchmaking is een interessante formule", zegt Ludwig Vandenhove.
"Geïnteresseerde personen kunnen een afspraak maken met de persoon, van wie ze uitleg willen horen en/of aan wie ze vragen willen over stellen. Het vraagt wel heel wat praktische organisatie om de personen gematcht te krijgen op hetzelfde moment. Bovendien mogen er niet teveel 'dode momenten' zijn voor de sprekers die bereid zijn mee te werken. Een positieve ervaring, ook al is het best wel vermoeiend in vergelijking met het traditioneel spreken en vragen beantwoorden en/of in discussie gaan.

Enkele inhoudelijke conclusies: er zijn heel wat privé-bedrijven die zich op de nog steeds groeiende ESCO-markt begeven, er is een toenemend bewustzijn rond de klimaatproblematiek, maar nog te weinig, de sector en de burger hebben nood aan een continu energiebeleid, zodat ze weten waar ze aan toe zijn en de overheid zou op bepaalde punten een meer duidelijk en wettelijk kader moeten scheppen. Een voorbeeld van dit laatste: energiecoöperaties waarin de betrokken burger meer zekerheid krijgt rond eventuele participaties. 

Bij mijn inhoudelijke uiteenzetting tijdens de pauze heb ik mij gebaseerd op de conclusies van de publicatie 'Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020' (1).
Met de verschillende praktijkvoorbeelden wordt het stilaan een standaardwerk."

Hieronder vindt u het persbericht.


Indien u de gratis publicatie ‘Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020’ nog wenst te ontvangen, kan u een mail sturen naar ine.schils@dubolimburg.be of naar ludwig.vandenhove@limburg.be.  
Downloaden kan via deze link.

Zie www.escolimburg2020.be.

 

(1) Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020. www.ludwigvandenhove.be,  06-04-2017.

Zie ook Succesvolle PXL ENERGIE SPEEDDATE van 07-09-2016 op deze website.