Milieuvergunning Renovius nv in Overpelt: een onbegrijpelijk verhaal!

"Ja, de milieuvergunning voor Renovius nv in Overpelt is voor mij een onbegrijpelijk verhaal.", zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

"Op vraag van burgemeester Jaak Fransen van Overpelt heb ik alle betrokken partijen enkele keren rond de tafel gebracht.
Er was een compromis, ook vanwege het bedrijf zelf, om de milieuvoorwaarden aan te passen, hetgeen dan ook gebeurd is.

Wat gebeurt er dan?
Ondanks dat compromis gaat Renovius nv (een overheidsbedrijf!) in beroep tegen de aangepaste milieuvergunning. En bevoegd minister van leefmilieu Joke Schauvliege gaat hiermee akkoord en gaat zo tegen haar eigen administratie in.
Begrijpen wie kan!
Enkele weken geleden heeft ze hetzelfde gedaan met de BVBA Croes in Sint-Truiden.

De commentaar van directeur Philip Peeters is nog 'straffer' en ik citeer "De minister volgt de provinciale milieuvergunningscommisie die stelde dat niet de capaciteit maar de geur zelf moet worden aangepakt." (1)
Iedereen, die iets afweet van milieuvergunningen, weet dat capaciteit goed controleerbaar is, geurhinder is dat echter zeer moeilijk.

Zo maakt de overheid zichzelf kapot.
Het is precies koren op de molen van die politieke partijen, die steeds maar pleiten voor minder overheid en meer privatisering."

Hieronder vindt u het persbericht.

  Gedeputeerde Ludwig Vandenhove ontzet over milieuvergunning voor Renovius in Overpelt

Op donderdag 10 oktober 2013 besliste de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove om de vergunningsvoorwaarden voor Renovius (Emiel Vlieberghlaan in Overpelt) te wijzigen. Deze aanpassing was het gevolg van een compromis dat gezocht werd in de verschillende gesprekken met de betrokken partijen: het bedrijf zelf, de gemeente, de afdeling Milieu-inspectie Vlaanderen en de provinciale milieuvergunningscommissie.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove wilde zo tegemoetkomen aan de klachten over geurhinder van de omwonenden, de omliggende bedrijven en de gemeente Overpelt.
NV Renovius diende een beroepschrift in bij de Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege die het besluit van de provincie Limburg nu wijzigt waardoor Renovius geen rekening hoeft te houden met de door de provincie opgelegde voorwaarden.

De hoofdactiviteit van Renovius is het fabriceren, verpakken en opslaan van turf, potgrond en organische meststoffen. Deze compost werd tot 2009 geproduceerd uit groenafval afkomstig van containerparken en tuinaanlegbedrijven.
Sinds de overname in september 2009 door nv Bionerga, wijzigde de samenstelling van het aangevoerde groenmateriaal. Sedert de zomer van 2010 zijn er aanhoudende klachten over geurhinder van omliggende bedrijven en van de bewoners van de nabijgelegen woonwijk. De geur wordt tot op 4 km van het bedrijf waargenomen.
Op basis van deze aanhoudende klachten wijzigde de gemeente Overpelt haar gunstig advies voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit met 5.800 ton in een ongunstig advies.
De gemeente vroeg ook aan de deputatie om het bedrijf bijzondere voorwaarden op te leggen om de geurhinder te beperken.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove kan zijn oren niet geloven: “Een feitelijk overheidsbedrijf (dochter van Bionerga) dat overlast creëert voor de omgeving kan mijns inzien niet. Dat zulk een overheidsbedrijf - in plaats van de door de provincie Limburg en de gemeente Overpelt gevraagde én overeengekomen aanpassingen te doen - zich wendt tot een andere overheid om daar zijn gelijk te halen en dat daar krijgt, gaat mijn petje te boven! Waar zijn we in Vlaanderen mee bezig? Moeten overheden en overheidsbedrijven niet het goede voorbeeld geven?
Bovendien gaat de Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege hier in tegen haar eigen afdeling Milieu-inspectie.

  1. "Niet capaciteit, wel geur beperken". Het Belang van Limburg, 16-05-2014, p. 19.

 

Zie ook Vandenhove ontzet over milieuvergunning compostbedrijf. TVL-journaal, 15-05-2014. Gedeputeerde boos over milieuvergunning voor Renovius. www.limburg-actueel.be, 15-05-2014. Milieuvergunning Renovius maakt gedeputeerde boos. Het Nieuwsblad, 16-05-2014, p. 21. Milieuvergunning Renovius maakt gedeputeerde boos. De Standaard, 16-05-2014, p. 29.

Zie onder andere Minister Joke Schauvliege heeft geen oor voor de bekommernissen van de burger van 11-04-2014 en Renovius in Overpelt moet geurhinder aanpakken van 12-10-2013 op deze website.