Minister Joke Schauvliege heeft geen oor voor de bekommernissen van de burger

Dat zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers in Sint-Truiden en sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove over de milieuvergunning voor de BVBA Croes, die minister Joke Schauvliege in beroep afgeleverd heeft.

En dat gebeurt net op een moment dat er steeds meer klachten zijn van burgers bij de stad Sint-Truiden en bij de Afdeling Milieu-inspectie.
Onbegrijpelijk.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de perstekst.

“Minister Schauvliege heeft geen oor voor de bekommernissen van de burger”

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove en fractieleider sp.a Sint-Truiden Filip Moers betreuren de beslissing van minister Joke Schauvliege een milieuvergunning toe te kennen aan BVBA Croes in Sint-Truiden voor hun uitbreiding. Croes had bij de minister beroep aangetekend tegen de weigering van vergunning door de Limburgse deputatie.
Minister Schauvliege ligt duidelijk niet wakker van de klachten van bewoners van Sint-Truiden. Noch van processen-verbaal van haar ‘eigen’ Afdeling Milieu-inspectie tegen Croes of weigeringen van vergunningen door stad Sint-Truiden en provincie Limburg.”, aldus Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

BVBA Croes had hoger beroep ingesteld bij de Afdeling Milieuvergunningen van de Vlaamse overheid tegen de beslissing van de deputatie van 18 juli 2013 om hun bouw- en milieuvergunning te weigeren.
Het beroep van de bouwaanvraag (tegen stad Sint-Truiden die de bouwvergunning in maart 2013 geweigerd had) werd door deputatie geweigerd, omdat het moeilijk was om het dossier ruimtelijk te beoordelen en er bovendien elementen in de aanvraag ontbraken.

Bij de milieuvergunningsaanvraag waren tijdens het openbaar onderzoek 19 schriftelijke bezwaren binnengekomen, waarvan 1 klacht ondertekend door 46 personen. Tevens had de Afdeling Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid (!) een proces-verbaal opgesteld voor overtredingen tegen de bestaande milieuvergunning, terwijl de procedure liep voor de nieuwe milieuvergunningsaanvraag nota bene.

“Bij het al dan niet toekennen van milieuvergunningen vind ik het belangrijk om rekening te houden met het gedrag in de praktijk van aanvragers die reeds een milieuvergunning hebben. Als er overtredingen zijn is dit wel degelijk een factor die meetelt in de beslissing.
Ik blijf er bovendien op hameren dat ik adviezen van de gemeente/stad en de commissies volg én rekening te houd met de omwonenden en hun eventuele bezwaren.

Ik had gehoopt dat minister Schauvliege dit ook zou doen, maar als zelfs processen-verbaal van de ‘eigen’ Afdeling Milieu-inspectie niet mee in rekening genomen, wat zou er dan gekeken worden naar de hinder die de omwonenden in - het voor haar verre – Sint-Truiden hebben! ”, besluit gedeputeerde Ludwig Vandenhove.  

 

Zie onder andere Milieuvergunning voor puinverwerker Croes. Het Belang van Limburg, 11-04-2014, p. 27. Afbraakbedrijf Croes krijgt toch zijn milieuvergunning. Het Nieuwsblad, 11-04-2014, p. 22. Gedeputeerde Vandenhove: “Geen oor voor de bekommernissen van de burger”. www.limburg-actueel.be, 11-04-2014.

Zie ook Goede afspraken maken goede vrienden van 12-09-2013 en  Geen bouw-, noch milieuvergunning voor afbraakwerken Croes bvba in Sint-Truiden van 03-09-2013 op deze website.