Nieuwe windturbine in Ham

Op donderdag 14 juni 2018 heeft de Limburgse deputatie, op voorstel van de gedeputeerden Inge Moors en Ludwig Vandenhove, beslist om een omgevingsvergunning toe te kennen voor de bouw van één windturbine in de Eikendreef in Ham.

Hieronder vindt u het persbericht.

Nieuwe windturbine in Ham

Limburg Windt nv verkrijgt een omgevingsvergunning voor de bouw van één windturbine gelegen Eikendreef zn te Ham.

De aanvraag gaat over het uitbaten van een windturbine ten zuiden van de E313 ter hoogte van de nieuwe Nike-site te Ham. Op de terreinen van Nike heeft Limburg Win(d)t nv 4 windturbines vergund, waarvan er vier al effectief zijn geplaatst.
De aanvraag werd goedgekeurd in de zitting van de Limburgse deputatie van donderdag 14 juni 2018.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er 2 schriftelijke bezwaren ingediend van 2 buurtbewoners.

Het college van burgemeester en schepenen gaf oorspronkelijk een ongunstig advies omdat de vraag werd gesteld waarom de windturbine in landbouwgebied wordt ingeplant en niet in industriegebied.

Dat ongunstig advies werd in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie ( POVC) van dinsdag 22 mei 2018, omgevormd tot een gunstig advies met voorwaarden op basis van de bijkomende informatie afgeleverd door Limburg Win(d)t nv.

Het advies van de POVC was unaniem gunstig voor het afleveren van de omgevingsvergunning van deze windturbine.

 “We hebben het positief advies van het college van burgemeester en schepenen en de POVC gevolgd en als voorwaarde gesteld dat de exploitant een geluidstudie/controlemeting laat uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline geluid en trillingen binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de turbine.”, zeggen gedeputeerden Inge Moors en Ludwig Vandenhove.

Zie ook Nieuwe windturbine in Tongeren van 26-05-2018 en  Meer windturbines in Limburg? Van 15-04-2013 op deze website.

Tags: