Oegandese gast op bezoek bij Ludwig Vandenhove

In het kader van het project 'gastgemeenschap' van Broederlijk Delen heeft het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) Tongeren van 26 februari tot en met 4 maart 2013 een gast uit Oeganda op bezoek gekregen.
Thaddeo Tibassiima Kahigwa werkt voor een partnerorganisatie van Broederlijk Delen en kreeg door het bijwonen van lessen en enkele uitstappen naar landbouwbedrijven gedurende deze week heel wat informatie mee over de werking van de school. Daarnaast bracht Thaddeo zijn verhaal naar de leerlingen toe, zodat er een echte uitwisseling ontstond.
Tijdens zijn kennismakingsronde met de provincie Limburg bracht hij onder andere een bezoek aan het provinciehuis, Universiteitslaan 1 te Hasselt, op vrijdag 1 maart 2013.

"Ik heb gedurende deze week al heel wat geweldige dingen meegemaakt en gezien hier in Limburg die ik zeker wil meenemen naar Oeganda. Ook hier in het provinciehuis merk je dat er een heel open sfeer en geen rigide hiërarchie heerst , maar een grote aanspreekbaarheid, ook van hogergeplaatste politici. Dat vind ik knap", getuigde Thaddeo.

Na de rondleiding volgde een officiële ontvangst door gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Als gedeputeerde van leefmilieu was hij de aangewezen persoon om Thaddeo officieel welkom te heten.
Zowel Broederlijk Delen, als haar partnerorganisatie SATNET, die opleidingen heeft in organische landbouw, zet zich met hart en ziel in voor onder andere ecologie en duurzaamheid.

Ontwikkelingssamenwerking blijft me nauw aan het hart liggen”, zegt Ludwig Vandenhove. Ik heb niet voor niets tijdens mijn laatste ambtsperiode als burgemeester van de stad Sint-Truiden deze bevoegdheid gehad.” (1)

  1. Zie ‘Sint-Truiden kiest voor de 0,7-norm!’ van 6 februari 2008 en ‘De wereld in de Dorpsstraat!’ van 9 juli 2008 op deze website.

Zie ook ‘Provinciehuis krijgt Oegandese gast op bezoek‘ in Het Belang van Hasselt op de website van het Belang van Limburg.

Zie onder andere ‘Leerlingen uit Indië brengen een bezoek aan het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden!’ van 14 juni 2008 en ‘Indiase jongeren op bezoek in Sint-Truiden’ van 1 juni 2012 op deze website.

Tags: