Opleidingen militairen dichterbij huis: ja, maar …

Blijkbaar zijn er plannen om in elke Belgische provincie een opleidingscentrum voor jonge rekruten te voorzien. (1)
Reden: het gebrek aan geïnteresseerden voor een tewerkstelling bij het leger.

De volgende 5 jaar moeten er bij Defensie meer dan 10 000 militairen bijkomen om de pensioengolf bij het leger te kunnen opvangen.

"Voor mij het onderzoeken waard, maar op basis van de gegevens, die nu in de media verschijnen, heb ik toch een aantal vragen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die in de periode juni 2007 tot en met mei 2010 voorzitter van de Commissie voor de Landsverdediging in het federaal parlement was.
"Vanuit werknemers- en zeker vakbondsstandpunt is deze visie verdedigbaar en sta ik er zelfs achter. Ook voor de mobiliteit en het klimaatgegeven is dit een goede zaak.

Maar hoe realistisch is dit?
Vooreerst moeten militairen, die nu worden aangeworven, beseffen dat ze wellicht niet zullen 'ontsnappen' aan buitenlandse opdrachten. Wordt dat immers niet de hoofdtaak van Defensie?
Is het dan niet een beetje tegengesteld dat deze kandidaten zich zouden laten afschrikken om iets verder van huis opleidingen te moeten gaan volgen?
Vervolgens verandert de top van het leger - hierin gesteund door de politiek? - 'het geweer van schouder'. Of alleszins die indruk zou kunnen ontstaan.
Zal het leger opnieuw sociaal worden en niet meer enkel focussen op buitenlandse en internationale opdrachten? (2)
Ik hoop het, maar ik geloof er niet in.
In periodes dat Defensie geen problemen had om personeel aan te werven, was de sociaal-economische toestand minder goed en de arbeidsmarkt minder krap. Maar vooral waren de kandidaten (bijna) zeker dat ze dichtbij huis konden werken (bijvoorbeeld de vele kazernes in Limburg; Brustem en Saffraanberg in Sint-Truiden).
Ten derde zijn de voorwaarden voor de opleidingen de laatste jaren al serieus versoepeld. Ik zie dat bijvoorbeeld in de Koninklijke Technische School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg.
Voorheen moesten de leerlingen een week binnenblijven, waren ze intern, nu zijn daar heel wat uitzonderingen op.

Ook met het gegeven dat er een gemeenschappelijk aanwervingspunt per provincie zou komen voor het leger, politie, brandweer en douane heb ik een aantal vragen.
Ik ben daar voor en bepleit dit al jaren, ook als voormalig gedeputeerde van Veiligheid en verantwoordelijke voor Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), maar ik weet hoe moeilijk het is om daar concrete stappen op het terrein rond te zetten. Als het mogelijk moet gemaakt worden dat er flexibel kan overgeschakeld worden van korps naar korps zal dit onder andere aanpassingen in het curriculum van de opleidingen vergen.
Dat zal geld kosten - voor mij geen probleem -, maar dat past niet in de besparingsstrategie, die de regeringen de laatste jaren gehuldigd hebben.
Gaan er opleidingen gefusioneerd worden? Opletten dan, vakbonden, voor de tewerkstelling of het worden effectief besparingen.
Wat met de plannen om het politieonderwijs en bij uitbreiding het veiligheidsonderwijs trachten te integreren in het regulieren onderwijscircuit? (3)
Vermits de hoger aangehaalde beroepen vaak samen moeten opereren bij bepaalde calamiteiten, zou de werking op het terrein verbeterd worden indien de opleidingen meer op elkaar zouden afgestemd worden. Maar dat vraagt denkwerk, het op elkaar afstemmen van opleidingen en investeringen.

Over welke opleidingen zal het gaan?
Deze profielen zullen eerst moeten uitgetekend worden, evenals de mogelijke samenwerkingsverbanden.

Het lijkt misschien tegengesteld, maar met de KSOO in Limburg in Sint-Truiden kunnen wij rekenen op heel wat militaire tewerkstelling.
Opletten als dit echt gedecentraliseerd gaat gebeuren over heel België.
Zal de KSOO en de ermee gepaarde tewerkstelling dan niet ontmanteld worden?

Conclusie: goed idee, maar nog heel wat vragen. Maar alleszins een dossier waar de toekomstige regeringen mee aan de slag kunnen."