Procedures voor zorgwoningen veréénvoudigen

Met de veroudering van de bevolking is er steeds meer nood aan zorgwoningen. Maar vele gemeenten kampen met de onduidelijkheid wat kan en wat mag.

"Het zou best zijn dat er een algemene, liefst veréénvoudigde regelgeving voor gans Vlaanderen zou komen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Bijkomend is het van belang dat eveneens bekeken wordt hoe de problematiek van het domicilie en ermee samenhangende vergoedingen en/of uitkeringen kan aangepakt worden."

Ludwig Vandenhove pleitte ervoor op dinsdag 20 oktober 2020 in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en ondervroeg er, samen met een aantal collega's, bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir over.

Hieronder kan u mijn volledige tussenkomst en het antwoord van de minister lezen. Voor het volledige debat kan u terecht op de website van het Vlaams parlement of via deze link.