Proclamaties in het PLOT

Op donderdag 26 en vrijdag 27 september 2013 waren er proclamaties van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).
Alles ging door in het Casino Modern, André Dumontlaan 2 te Genk.

Donderdags kwamen de afgestudeerden van de brandweerschool (74 brandweervrouwen en -mannen) en de school geneeskundige hulp (36 geslaagden) aan bod.

De brandweerschool leverde 13 attesten Fire Stress Team (FIST) antennes (basis) af.
FIST antennes zijn interne contactpersonen binnen een brandweerkorps waar hulpverleners terechtkunnen als ze het moeilijk hebben na een interventie.
Zij zijn getraind in het detecteren van signalen, die aanleiding kunnen zijn voor een FIST-inzet. Bovendien kunnen zij instaan voor een eerste opvang binnen het eigen korps.
Elke provincie is voorzien van een FIST-team dat volledig bestaat uit vrijwilligers.

Vrijdags kwamen 77 inspecteurs aan bod, die afgestudeerd zijn aan de politieschool.
Het ging over de groep, die op 28 januari 2013 in het provinciehuis hun eed hadden afgelegd.
Zie Politieonderwijs in Limburg uitbreiden van 28-01-2013 op deze website.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove woonde beide proclamaties bij en benadrukte nog maar eens het belang van het veiligheidsonderwijs.

Veiligheid is een basistaak van de overheid.
Als we dat in handen van de privé-sector laten, kunnen we de overheid beter afschaffen, wat sommigen natuurlijk willen.”, zei Ludwig Vandenhove.

En hetzelfde geldt voor opleidingen en vormingen. De maatschappij evolueert zeer snel en een permanente bijscholing is dan ook nodig, zeker voor veiligheidsberoepen.
Het is kortzichtig om daar op te besparen. Ik huiver bijvoorbeeld als ik sommige korpschefs van politiezones hoor zeggen dat ze opleidingen (willen) organiseren binnen het eigen korps om alzo te besparen.
Hoe bouwen we dan know-how op?
Hoe komen we dan tot uitwisseling van ervaringen en praktijksituaties?
Hoe zien we dan nog het totale politielandschap dat elke dag nieuwe maatschappelijke uitdagingen moet aangaan?
Om tijd te winnen en kosten uit te sparen, kan het PLOT wel perfect regionaal en/of voor enkele korpsen samen in plaats van provinciaal cursussen organiseren.

Ter afronding enkele cijfers in verband met ‘levenslang leren’: in België volgt amper 7% van de actieve beroepsbevolking extra vorming tegenover 9% in Europa en 30% in bepaalde Scandinavische landen (1).”

Ludwig Vandenhove herhaalde tevens nog maar eens zijn oproep dat personen, die (on)rechtstreeks voor de overheid werken, die overheid ook moeten durven verdedigen.
Zie Is er teveel overheidspersoneel? van 16-04-2013 op deze website.

 

  1. Magnette, P. Waarin ons onderwijs moet uitblinken. De Morgen, 27-09-2013, p.10-11.

 

Zie ook Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT): jaarverslag 2012 is klaar. van 23-08-2013 en 55 aspirant-inspecteurs leggen hun eed af van 17-09-2013 op deze we