Project buurtrestaurants Sint -Truiden verlengd

Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (sp.a), heeft het tewerkstellingsproject voor de Sint-Truidense buurtrestaurants verlengd.

“We zijn daar bijzonder blij over.”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Hiermee is de verdere werking van de buurtrestaurants in Gelinden, Velm, Nieuw Sint-Truiden en Sint-Truiden (‘Den teluur’, Montenakenweg 53) gegarandeerd.”

De erkenning van ’t Heft (Montenakenweg 51 te Sint-Truiden) als initiatief in de lokale diensteneconomie wordt verlengd tot en met 31 december 2013.
Deze erkende dienstverlening betreft het uitbaten van de 4 buurtrestaurants teneinde het sociaal isolement te doorbreken en het onderlinge contact in de buurt te versterken.

De loonpremie bedraagt maximaal 8.000 euro (niet-geïndexeerd bedrag) op jaarbasis per voltijds equivalent tewerkgestelde doelgroepwerknemer.
De omkaderingspremie bedraagt maximaal 12.000 euro (niet-geïndexeerd bedrag) op jaarbasis per voltijds equivalent omkadering van 1 tot en met 10 voltijds equivalent tewerkgestelde doelgroepwerknemers.
Vanaf 11 voltijds equivalent tewerkgestelde doelgroepwerknemers bedraagt de omkaderingspremie 1.200 euro (niet-geïndexeerd bedrag) op jaarbasis per extra voltijds equivalent tewerkgestelde doelgroepwerknemer.
De totale financiering van deze werknemers komt niet enkel van de Vlaamse overheid, ook de stad Sint-Truiden en de federale overheid dragen hun steentje bij. Bovendien zijn er de inkomsten van de klanten.

“Concreet zijn er in de 4 buurtrestaurants 8 laaggeschoolden fulltime ingeschakeld en een kok als begeleider.
Wij kunnen alleen maar hopen dat de talrijke sociale economie-projecten, die wij als sp.a opgezet hebben in Sint-Truiden, verdergezet zullen worden.
Zij vullen heel wat sociale noden in, zoals in het geval van de buurtrestaurants, maar zorgen eveneens voor tewerkstelling voor die personen, die het extra moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.
”, onderstrepen Filip Moers en Ludwig Vandenhove het belang van de buurtrestaurants voor het lokale sociale weefsel en de lokale arbeidsmarkt.

Ik hoop dat er ook voldoende aandacht zal zijn in het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) voor sociale economieprojecten.
Zij kunnen precies een oplossing bieden voor de grote groep van laaggeschoolden in Limburg.
”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere Sint-Truiden: voorbeeldrol op het vlak van de sociale economie in Limburg!’ van 24 oktober 2010, ‘4e buurtrestaurant van start in Sint-Truiden’ van 24 september 2011 en ’Ontslagen werknemers van Ford Genk en toeleveranciers staan voorop’ van 21 januari 2013 op deze website.