Roadshow ‘ik rij elektrisch’

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober 2017 organiseerde de vzw ASBE (de Belgische sectie van The European Association for Electromobility) op  de terreinen van Greenville in Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 111, een Clean Power for Transport Roadshow.

Gedurende twee dagen was er de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met allerlei elektrische voertuigen en om ze uit te proberen en te luisteren naar heel wat interessante uiteenzettingen.

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding op vrijdag 6 oktober 2017.

Ludwig Vandenhove: “De mobiliteit blijft één van de belangrijkste verantwoordelijken voor de uitstoot van CO2.
In Limburg is dat niet anders.

In 2014 bedroeg de emissie van broeikastgassen door de sector transport 14 389 Kkton CO2-eq.
Het wegvervoer was veruit de belangrijkste emissiebron.
Het personenvervoer over de weg was verantwoordelijk voor 58% van de broeikasgasemissie.
(http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/transport/emissie-naar-lucht-door-transport/emissie-van-broeikasgassen-door-transport/)

Het gebruik van onze wagen draagt voor meer dan 50% bij tot de uitstoot van luchtverontreiniging door het wegverkeer.
(https://www.vmm.be/lucht/luchtverontreiniging/verkeer)

Uit de meest recente cijfers voor Limburg blijkt hetzelfde.
Zolang de Limburger thuis is, doet zij/hij het goed, eens vertrokken thuis is het veel minder positief. (1)

Uit onze Limburgse Totaal Actieplan CO2 (TACO2)-klimaatstudie is gebleken dat er een aanzienlijke (klimaat)winst te boeken is door een versnelde introductie van elektrische voertuigen.  

Over de volledige levensduur stoten elektrische voertuigen veel minder CO2 uit (drie tot vier keer) dan een dieselwagen en dit rekening houdend met hoe we vandaag elektriciteit in België opwekken.
Als we op groene stroom zouden rijden, spreken we van vijftien keer minder CO2 uitstoot.
(https://www.wtnschp.be/technologie/elektrisch-rijden-echt-de-beste-oplossing-voor-het-milieu/)

Om substantieel bij te dragen aan de verduurzaming van de maatschappij is het belangrijk dat elektriciteit groen wordt opgewekt of in het andere geval minstens gebruik gemaakt wordt van energie, die anders verloren zou gaan. Zo is er onder andere het gegeven van de overschot op de energiemarkt, die via smart-systemen ingezet wordt om batterijen op te laden.

Vlaanderen is heel geschikt voor elektrisch rijden:  de temperaturen laten hier meestal goede batterijprestaties toe en de afstanden zijn relatief kort. Hierdoor zouden we veel vlugger dan veel andere landen de overschakeling kunnen maken.

Daarvoor zijn er veel laadpalen nodig.
Vlaanderen is dichtbebouwd, zodat het loont om publiek toegankelijke laadpalen te plaatsen.
Via het opgesteld spreidingsplan van Eandis en Infrax komen er in 2017 al minstens 750 extra publieke laadpalen of 1 500 laadpunten bij, minimaal één in elke gemeente. Ook hier in Greenville is er trouwens een elektrische laadinfrastructuur beschikbaar waarmee ze nieuwe start-up-bedrijven willen aanzetten om én groen te ondernemen, én te rijden.

De provincie Limburg ondersteunt de gemeenten in het kader van de Burgemeestersconvenant met concrete projecten om hun uitstoot te verminderen.  Ook via Mobidesk (zie www.limburg.be/mobidesk) worden bedrijven en gemeentebesturen ondersteund bij het verduurzamen van de mobiliteit. Zo was er onder andere het proefproject met elektrische fietsen voor het provinciepersoneel (2) en is er nu een offerte uitgeschreven om personeelsleden de kan kans te geven elektrische fietsen te leasen via lokale fietshandelaars.
Als provincie Limburg beschikken we zelf over een aantal elektrische voertuigen en laadinfrastructuur (onder andere de vzw Bokrijk en het provinciebestuur zelf).

We merken tevens dat er via private initiatieven een aantal dingen in gang gezet worden, zoals de organisatie van groepsaankopen voor elektrische voertuigen.
Een bedenking: groepsaankopen, gebaseerd op het idee van de coöperatieve beweging, zouden ook een sociaal doel moeten hebben. Maar wie, die het financieel moeilijker heeft, kan zich een auto veroorloven, laat staan een duurdere elektrische wagen?
Zie www.samensterker.be.

Tot slot: ik hoor tegenwoordig heel wat voorstellen omtrent het gegeven dat de overheid zelf opnieuw meer zou moeten investeren.
Als Socialist en ‘etatist’ kan ik dat alleen maar toejuichen.

Waarom dan geen subsidiëring voor openbare besturen om meer en meer over te schakelen naar elektrische voertuigen?
Waarom dan, naast subsidies, openbare besturen tot op zekere hoogte niet verplichten om elektrische voertuigen in te schakelen?

Bedankt en proficiat aan de organisatoren.

Ik wens iedereen een interessante, leerrijke en plezante tweedaagse.”

 

Zie www.asbe.be/nl.

(1) We zijn er nog niet! www.ludwigvandenhove.be, 24-08-2017
(2) Testkaravaan. www.ludwigvandenhove.be, 05-04-2017

Zie ook Bezoek aan BMW in Leipzig van 25-06-2014 en 'Rij mee naar een propere toekomst' van 13-05-2014 op deze website.