Voor wanneer een concreet, realistisch plan voor de Abdij?

“De Abdij is en blijft het historische hart van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Ik blijf dan ook pleiten om een concreet, realistisch plan op te maken voor de abdijsite.

Er is in het recente verleden voldoende ‘gestudeerd’ rond de Abdij.
Er moet een inventaris gemaakt worden van de conclusies van al die studies en er moeten concrete, realistische en betaalbare voorstellen uit gehaald worden, die concreet kunnen uitgewerkt worden.
Aan zulke historische site moet de stad als het ware permanent bezig zijn.

Ik heb dezelfde bedenkingen en analyse gemaakt toen het voormalige CD&V-Open Vld-bestuur weer maar eens een ontwerper wou aanduiden via een Europese openbare aanbesteding in 2014.
Gelukkig is die aanbesteding stopgezet, omdat het dossier technisch niet in orde was.
Het initiële bestek was niet aangepast aan de nieuwe regelgeving voor onroerend erfgoed, meer bepaald het Onroerenderfgoeddecreet van vrijdag 12 juli 2013 en van vrijdag 16 mei 2014.
De twee voornaamste redenen voor de stopzetting waren enerzijds het ontbreken van een goedgekeurd beheersplan voor de abdijsite en anderzijds de verlaging van de premiepercentages voor erfgoedpremies voor de abdijsite tot 40%. Ook voor dit laatste had ik al gewaarschuwd bij de behandeling van het dossier in 2014.”