Werkbezoek Technicum Sint-Truiden

Op dinsdag 9 mei 2017 bracht gedeputeerde Ludwig Vandenhove een werkbezoek aan het Technicum, Gildestraat 22 in Sint-Truiden.

Het Technicum is één van de twee secundaire scholen - de andere is het Biotechnicum in Bocholt - in Limburg, die de Groene Vlag behaald hebben.
In totaal gaat het om zes Limburgse scholen in 2016.
Voordien zijn er al 46 Limburgse scholen die de Groene Vlag behaald hebben.

Ik heb 2 uur uitgetrokken om met de leerlingen van de milieuraad van de school te praten over hun projecten”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Na dit werkbezoek ben ik er nog meer van overtuigd dat we opnieuw een boekje moeten uitgeven met goede voorbeelden Van de Milieuzorg op School (MOS)-werking, waar andere leerlingen en scholen inspiratie kunnen uit putten. (1) Aanvullend op deze publicatie kunnen we eventueel ook iets doen via nieuwe media, omdat we via die kanalen eerder de leerlingen zelf kunnen bereiken.

In dezelfde zin denken we eraan iets te doen rond repaircafés.
Leraars en leerlingen kunnen ongetwijfeld een sterke ondersteuning vormen voor de talrijke vrijwilligers in de Limburgse repaircafés.
Waarom leerlingen niet ‘uitdagen’ om met hun smartphone vast te leggen hoe bepaalde toestellen best hersteld kunnen worden?

Met de hulp van enkele leerkrachten zijn de leerlingen van het 3de jaar er zelfs in geslaagd een zonnepaneel te maken, waarvan de basis gevormd wordt door lege drankblikjes. Of hoe afvalrecuperatie, educatie en alternatieve energie aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Het geeft eens een andere, positieve invalshoek aan het technisch onderwijs.

Zoals bij alle Groene Vlag-scholen overhandigde Ludwig Vandenhove een cadeaubon van 100 euro bij een OXFAM-Wereldwinkel voor een gezamenlijk viermoment met de hele school. 

(1) MOS-inspiratieboek voorgesteld. www.ludwigvandenhove.be, 20-03-2014.

Zie ook Schoolbezoek Merlijn Tongeren van 27-04-2017 en Limburg koestert zijn eikelmuizen van 28-09-2016 op deze website.