Za(a)l(en) gevraagd!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Za(a)l(en) gevraagd!

"Heeft Sint-Truiden een gebrek aan za(a)l(en)?", vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af?

"Het hangt ervan af vanuit welk standpunt je het bekijkt.  
Voor een gemiddelde laagdrempelige organisatie, die niet over al te veel geld beschikt en iets wil organiseren dat geld in het laadje moet brengen, is er een probleem. Ik denk bijvoorbeeld aan (carnaval)bals, optreden van populaire zangers, grotere eetfestijnen, beurzen, etc.
Belangrijk hierbij is dat de uitbating in eigen beheer kan gebeuren.

Het is de opdracht van een gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat er in elk dorp en/of elke buurt een accommodatie is, waar het lokaal verenigingsleven terechtkan.
Dat is in Sint-Truiden grotendeels het geval: deels via openbaar initiatief, deels via de private sector.
Met ons subsidiereglement dat gold in de drie vorige beleidsperiodes hebben we op dat vlak heel wat kunnen realiseren. Het plan van de huidige bestuursmeerderheid voor een ontmoetingscentrum in de deelgemeente Zepperen past hier eveneens in. (1)

Er moet echter ook gezorgd worden voor een grotere accommodatie, zoals er traditioneel de stadsfeestzaal Manège (met een hele geschiedenis) was.
Welke echte Truienaar en zovele anderen hebben daar niet veel plezier beleefd?

We gaan er vanuit dat de problematiek van de jeugdfuiven zal opgelost worden als de Gazometersite een feit zal zijn.
Alleen zal de bouw hiervan meer dan 6 jaar geduurd en veel geld gekost hebben.

Maar door het sluiten van de stadsfeestzaal Manège en het niet meer aangepast zijn aan deze tijd van de feestzaal op de Veemarkt is er wel degelijk een probleem.
Het alternatief?
Stayen? De feestzaal van de Belgische Fruitveiling (BFV) op de Tongersesteenweg?
Het is duidelijk dat het de optie was/is van deze CD&V-Open Vld-meerderheid om de privé-sector in het algemeen en het Stayen-project van Roland Duchâtelet in het bijzonder te bevoordelen.
Als de overheid niet het nodige doet, krijgt de privé-sector meer mogelijkheden.
Dat is een duidelijke beleidskeuze, die de mijne niet is.

De vraag blijft waarom er tijdens de vorige legislatuur geen minimale investeringen gebeurd zijn in stadsfeestzaal Manège in afwachting van een meer fundamentele oplossing.
Als sp.a hebben we hier via toenmalig schepen Johnny Vangrieken verwoede, betaalbare pogingen toe ondernomen, maar CD&V en Open Vld wilden er niet van weten.
Nog erger, zodra wij als sp.a verdwenen zijn uit de bestuursmeerderheid, is de stadsfeestzaal Manège gesloten.
Inmiddels is er met het gebouw niets meer gebeurd.

En waarom zijn CD&V-Open Vld ons als sp.a niet gevolgd als wij in het voormalig Belgacom-complex in de Gazometerstraat een nieuwe stadsfeestzaal wilden incorporeren?
De reden(en) kennen we, maar daarmee is het probleem niet opgelost.

Wat mij betreft wordt dit een item bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar op zondag 14 oktober 2018.
Ofwel komt er een plan, ofwel moet de stad Sint-Truiden financieel beginnen tussen te komen als bepaalde verenigingen in een dure private accommodatie evenementen organiseren. 

Het verenigingsleven kan (blijven) rekenen op de sp.a."  

 

(1) Vergunning ontmoetingscentrum Zepperen vernietigd. www.ludwigvandenhove.be, 26-10-2017.

Zie ook Voor sommigen kan alles! van 04-02-2014, Moest de stadsfeestzaal ‘Manège’ dicht? van 27-04-2013 en Blij, maar ook beschaamd! van 18-09-2012 op deze website.