maart 2012

Geen Stella Artois voor mij!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet bevraging slachtoffers van inbraken verder!

In 2011 voerde de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van een woninginbraak.
Lore Mergaerts, een studente 3e bacholor van de richting criminologie van de KUL, coördineerde het onderzoek.

Work for Change!

Op donderdag 22 maart 2012 vond de eerste Zuiddag voor het hoger onderwijs plaats.
De Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de Hogeschool - Universiteit Brussel (HUB) hebben samen deze pilooteditie uit de grond gestampt.

"Handen in elkaar slaan tegen racisme"

Op woensdag 21 maart 2012 was het wereldwijd ‘de dag tegen racisme’.
Ludwig Vandenhove ondertekende als eerste Limburgse burgemeester het actieplan van het netwerk van de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme op de stationssite van As, Stationsstraat 124, 3665 AS.
Zie de website www.kolenspoor.be.

‘Les Guides Liégeois’ (LGL) in Sint-Truiden

Op zondag 18 maart 2012 bezochten 23 leden van Les Guides Liégeois (LGL) de stad Sint-Truiden.

Uitspraak: "Een verschil!"

Er is een verschil tussen een burgemeester en een burgemeester van Sint-Truiden, ‘een stad apart’.

4e wisselbeker Ludwig Vandenhove!

‘Vrienden van de Burgemeester’ organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

2e jaargang ‘A tot Z met nieuws van Aalst tot Zepperen’!

sp.a fractieleider
Marleen Thijs heeft haar 1e nummer van de 2e jaargang van de bewonersbrief met de titel ‘A tot Z met nieuws van Aalst tot Zepperen’!’ verspreid.

Egide Dehairs ter ere van/in honour of Simone Verlaine

Op zondag 18 maart 2012 bezocht Ludwig Vandenhove de tentoonstelling van Egide Dehairs ter ere van/in honour of Simone Verlaine.

Gratis grofvuil ophaling aan huis!

Ook dit jaar organiseert de stad weer een grote lenteschoonmaak.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST) blijft een financieel drama voor Sint-Truiden!

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> kwam hierover tussen tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 19 maart 2012. Hij herhaalde in grote lijnen ‘zijn waarschuwingen’, die hij ook al had laten horen tijdens de gemeenteraad van maandag 21 november 2011.

Het dierenasiel blijft ons nauw aan het hart liggen

“De stad Sint-Truiden is één van de meest diervriendelijke steden van België en Vlaanderen en ik wil dat zo houden.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Vraag naar burenbemiddeling blijft

Sinds een viertal jaren kunnen de inwoners van de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken, die een conflict hebben met hun buren, gratis terecht bij de dienst burenbemiddeling in het politiehuis, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden.

Pagina's