mei 2017

Duet met Freddy Davis

Op zondagmiddag 21 mei 2017 trad Freddy Davis op tijdens de traditionele maandelijkse dansnamiddag in volkshuis Curieus in Sint-Truiden (Breendonkstaat 46).

 

4de Dag van de Parkrangers

Op vrijdag 19 mei 2017 werd voor de vierde maal de Dag van de Parkrangers georganiseerd.
Plaats van afspraak: De Pastorie, Martinusstraat 34 in Gors-Opleeuw.

 

Beschaamd

Ik word stilaan beschaamd als politieker.
Zeker over 'het schouwspel' van de Vlaamse regering rond de boskaart. (1)

 

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die achter de rug van de bevoegde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege aankondigt dat de boskaart wordt ingetrokken.
Minister Joke Schauvliege (CD&V), over wiens dossier het gaat, die verklaart dat ze altijd al gezegd had dat ze gewaarschuwd had voor deze tekortkomingen.

 

Een minister die tevreden is met het falen van het eigen beleid. Zelfs in het absurde drama dat natuur- en milieubeleid onder Schauvliege is, is dat toch redelijk ongezien. (2)

 

Je moet het maar doen!
Geef mij de politiek van vroeger maar terug.

 

 

 

Racistische uitspraken zijn uit den boze!

"Racisme en racistische uitspraken zijn uit den boze", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Er is een wet die dat verbiedt. Er moet dan ook consequent tegen opgetreden worden."

 

Een avond cultu(u)ren en natuur in Houthalen-Helchteren

Vrijdagavond 19 mei 2017 was een avond cultu(u)ren en natuur in Houthalen-Helchteren.

 

Aanleg overstromingszone Asdonkbeek in Leopoldsburg

Op woensdag 17 mei 2017 heeft de Limburgse provincieraad op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove de nodige grondverhandelingen voor de aanleg van een overstromingszone op de Asdonkbeek goedgekeurd.

 

Folder ‘Asbest in huis’

Provincie Limburg heeft samen met Limburg.net de folder voor burgers ‘Asbest in huis’ ontwikkeld, als leidraad om asbesthoudende materialen te detecteren, herkennen en indien nodig verwijderen.

 

‘Een moeilijke’

Ik heb al veel compromissen gesloten in mijn politieke loopbaan.
Anders blijf je niet zolang meedraaien.

 

Toch ga ik door als 'een moeilijke'.

 

Maar compromissen is iets anders dan snel toegeven of altijd ja knikken.
Ik heb de indruk dat de jonge generatie dat veel te snel doet.
Natuurlijk is dat gemakkelijker en meer comfortabel als 'prul maken' en je bent altijd 'de goeie'.

 

 

Werktuigendagen Sint-Truiden 2017

Tijdens het afgelopen weekend van zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 organiseerde de Studiekring Guvelingen en de Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw (SOLV) Tuinbouwschool voor de 10de opeenvolgde keer (om de 3 jaar) de Werktuigendagen.
Het thema was ‘Samen Innoveren’.

 

Fatih-moskee in Beringen: vraag om advies zonder voorwerp

Dat heeft de Limburgse provincieraad op woensdag 17 mei 2017 beslist op voorstel van gedeputeerde van Confessionele en Niet-confessionele Geloofsgemeenschappen Ludwig Vandenhove.

 

Milieuvergunning uitbreiding varkenshouderij in Halen geweigerd

De deputatie heeft op woensdag 17 mei 2017, op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove, beslist om geen milieuvergunning toe te kennen voor de uitbreiding van de varkenshouderij van bvba Top Halen.

 

Goede oplossing voor De Beek in Diets-Heur (Tongeren)

Er is uiteindelijk een goede beslissing uit de bus gekomen voor het openleggen van De Beek in Diets-Heur (Tongeren).

Tags:

Adviezen en begeleiding Dubolimburg bij duurzaam (ver)bouwen groot succes!

Limburgers renoveren steeds vaker en steeds grondiger. Ook de lokale overheden onderkennen meer en meer het belang van renovatie.

 

Pagina's