maart 2019

Atletiekpiste Sint-Truiden eindelijk hersteld

"Hoe is het mogelijk?", zegt sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Op woensdag 16 augustus 2018 is er een verdachte brand geweest op de atletiekpiste op Nieuw Sint-Truiden, volgende week gebeuren pas de nodige herstellingen."

Het lokale is mondiaal (1)

Het betekent wel dat iedereen terug moet naar de essentie van de politiek: het collectieve belang boven de individuele keuze stellen. En dat in het belang van alle aardbewoners, want dat is ook belangrijk: het lokale is mondiaal, meer dan ooit.

Foorreizigers ongerust

De foorreizigers, die de augustuskermis aandoen in Sint-Truiden, zijn terecht ongerust. Hun contracten voor 2019 en 2020, zonder onderscheid, zijn opgeheven middels een officieel schrijven vanuit de stad.

De officiële reden? Werken aan het openbaar domein op het Abdijplein, de Diesterstraat en de Groenmarkt, zodat die attracties eventueel verhuizen naar de Grote Markt of naar elders.

Waarom moet dan iedereen ineens opgezegd worden?

Over overlopers en witte konijnen

Wit konijn

Het gaat er weer duchtig aan toe met het oog op de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei 2019: overlopers en witte konijnen.
Vooral Open Vld spant de kroon.

"Niet goed voor de democratie en de politiek"zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

(Geen) zandwinning in plaats van bossen in Bocholt

Zandwinning Kaulille - bosgebied

Blijkbaar zijn de plannen opnieuw opgedoken om in Kaulille (Bocholt) jarenlang aan zandwinning te doen ten nadele van bos. 250 hectaren komen in aanmerking komt voor de ontginning van bouwzand.

De gemeente Bocholt heeft het initiatiefrecht gekregen om een specifiek Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken. De Vlaamse regering wou zelf niet meer verder doen, maar heeft "delegatie" verleend aan het gemeentebestuur.

"Kwestie van zelf geen verantwoordelijkheid te nemen!", zegt voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Onvoorwaardelijk

Provinciehuis Limburg
Ik ben kandidaat voor het Vlaams parlement op zondag 26 mei 2019.
 
Als ik verkozen ben, ga ik onvoorwaardelijk voor het behoud van de provincies.

Nieuwe staatshervorming: neen bedankt!

Belgische gewesten en gemeenschappen

CD&V wil een nieuwe staatshervorming in 2024. (1)

"Dat is goed en slecht nieuws", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.
"Goed nieuws, want 2024 is in de politiek nog lang, een eeuwigheid.
Slecht nieuws, vermits blijkbaar niet enkel de N-VA, maar nu ook de CD&V weer een verdere staatshervorming wil."

Veiligheid is integraal of is niet: duidelijkheid graag!

Jo Vanrutten en Ludwig Vandenhove

Berichten dat een zogeheten "mistery passanger" alle controles met een bommengordel enkele keren zou gepasseerd zijn, werd zomaar de wereld ingestuurd.
Fake news of niet?
De bevolking heeft recht op de juiste informatie en zeker op de juiste context als het over een essentiële veiligheidssituatie gaat.

Een avondje THES (Tessenderlo)

Eddy El Herbouti, Ludwig Vandenhove, Marc Kempeneers, Maurice Hollebeke, Kurt Vermeyen, Aykut Cukur

Op zaterdag 9 maart 2019 woonde Ludwig Vandenhove de voetbalwedstrijd Koninklijke Voetbal Vereniging (KVV) THES Sport Tessenderlo (leider) - Football Club (FC) Knokke (laatste in de stand) bij in eerste amateur.
Uitslag: 0-0.

"Een belofte, die ik gemaakt had tijdens de campagne voor de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018", zegt Ludwig Vandenhove.

Lezing Saskia de Coster

Saskia de Coster

Op zaterdag 9 maart 2019 hield schrijfster Saskia de Coster een lezing in de bibliotheek van Hasselt (Martelarenlaan 17) in het kader van de Internationale Vrouwendag over haar allernieuwste boek "Nachtouders" en over het moederschap.

"Boeiend, ook voor een man.
Iedereen heeft nu éénmaal een moeder en zo krijgt de Internationale Vrouwendag een beetje een bijzondere betekenis." zegt Ludwig Vandenhove, die aanwezig was.

Donald Trump (1)

Eén dag Donald Trump leert veel meer dan jarenlange studie over het populisme en de dictatuur. Liegen, schelden, roepen en mensen en de media afdreigen zijn weer toegestaan.

(1)Herman Van Goethem in Knack, "Het schoon verdiep was actief betrokken bij de Jodenrazzia's'", van woensdag 13 tot dinsdag 19 februari 2019, pagina 107.

  • Zie onder andere ook "Misdadig!" van zondag 4 juni 2017 op deze website.

 

Nieuwe criteria erkenning moskeeën: opnieuw beginnen

Bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans heeft enkele weken geleden aangekondigd dat ze de criteria voor de erkenning van (nieuwe) moskeeën strenger wil maken.

"Dit heeft louter te maken met de aanstaande verkiezingen van zondag 26 mei 2019, niets met inhoud", zegt voormalig gedeputeerde van confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen Ludwig Vandenhove.

Aanpassing leegstandsheffing: eindelijk is ze er!

Tijdens de gemeenteraad van maandag 25 februari 2019 is de aangepaste versie van het gemeentelijk reglement voor de opmaak van een leegstandsregister voor woningen en gebouwen en voor de heffing goedgekeurd.

"Het werd tijd", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Als sp.a hebben we daar in diverse gemeenteraden op aangedrongen. 
Nu de opvolging en de handhaving nog. Immers, reglementen zijn goed, maar ze moeten toegepast worden."

Pagina's