december 2020

Psychische problemen bij boeren: aanpakken

Landbouwers kampen in toenemende mate met psychische problemen, net zoals de rest van de bevolking.
De Corona-crisis en de economische gevolgen zijn daar niet vreemd aan.

Iedereen moet geholpen worden, ook landbouwers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Boeren op een Kruispunt vzw krijgt dan ook al mijn steun, ik heb er enkele weken geleden nog een overleg mee gehad.

Dierenmishandeling strenger bestraffen

Sp.a Vlaamse volksvertegenwoordigers Conner Rousseau en Ludwig Vandenhove hebben een voorstel van decreet ingediend om dierenmishandeling strenger te bestraffen.

Hieronder vindt u het voorstel van decreet.

Dierenwelzijn: even prioritair als vele andere maatschappelijke problemen

“Humor en lachen moet kunnen, dat gebeurt trouwens veel te weinig in de politiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de column van Jo Van Damme in De Standaard (DS) Avond. (1)

Maar de tijden zijn wel voorbij dat aandacht vragen voor dierenwelzijn minder prioritair zou zijn dan andere maatschappelijke gebeurtenissen.
Minder belangrijk, neen, belangrijker, neen, maar even belangrijk.

Vandaar ook mijn pleidooi om dieren grondwettelijk te beschermen.

Nieuwsbrief nr. 62

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Sp.a wil straf voor dierenmishandeling verdubbelen

“Dierenmishandeling moet nog strenger aangepakt worden”, zeggen sp.a Vlaamse parlementsleden Conner Rousseau en Ludwig Vandenhove.
“Iemand, die dieren mishandelt, mag nooit vrijuit gaan.”

De aanleiding voor dit voorstel van decreet zijn de feiten van enkele weken geleden in Waasmunster, waarbij een jogger een hondje heeft doodgestoken.

Sp.a pleit voor betere ventilatie

Sp.a-collega Caroline Gennez dient in het Vlaams parlement een resolutie in om de Vlaamse regering op te roepen dringend werk te maken van een goede ventilatie in publieke gebouwen.

Een goed initiatief”, zegt Ludwig Vandenhove. “Goede ventilatie is belangrijk in de strijd tegen Covid-19, maar ook voor ons algemeen welbevinden en gezondheid op school, in de kinderopvang, op de arbeidsplaats, in ziekenhuizen en woonzorgcentra en in onze vrije tijd om maar enkele locaties te noemen.”

Bomen kappen zonder vergunning: onderzoek nodig

Collega gemeenteraadslid Filip Moers heeft tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 30 november 2020 blootgelegd dat een aantal bomen op de wijk Nieuw Sint-Truiden illegaal gekapt zijn. Bovendien is het onduidelijk wie de opdracht gegeven heeft. (1) (2)

Ik heb daar in een eerder bericht op deze website en op facebook al op gealludeerd.
Wij willen als sp.a dat deze aangelegenheid tot op het bot onderzocht wordt.

Heeft burgemeester Veerle Heeren de opdracht gegeven, zoals gesuggereerd wordt door een anonieme groenarbeider?
Ik vond het al raar dat ze tijdens de gemeenteraad zweeg en nog al beteuterd keek.”

Spreken is zilver, zwijgen is goud

Het is een oude uitspraak, maar ze blijft geldig, ook en misschien vooral in de politiek.

Ik heb de gewoonte van enkel het woord te nemen in de politiek als (ik denk) iets te zeggen heb.

Dat is een eerder zeldzame eigenschap in de politiek.
Om dat te merken, volstaat het veel van mijn collega’s bezig te horen in het Vlaams parlement.

Hasselt geeft het goede voorbeeld

“De stad Hasselt voert een lanceerpremie in voor duurzame initiatieven om hun dagelijkse werking te financieren. (1)
Een goede zaak, net zoals ik gedaan heb met een provinciale subsidie als toenmalig Limburgs gedeputeerde voor Leefmilieu en Klimaat (2)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Meer hulpverlening op maat

Sp.a Sint-Truiden wil de financiële steun en de hulpverlening via het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) meer op maat van de cliënten maken en aanbieden.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 30 november 2020 stelde sp.a fractieleider Gert Stas voor om het zogeheten ‘Referentiebudget Menswaardig Inkomen’ (REMI) te gebruiken.

Inbreuken tegen volksgezondheid en leefmilieu zwaar aanpakken

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Trachten van met de volksgezondheid en/of het leefmilieu van burgers te spelen , is voor mij één van de zwaarste misdrijven, die er zijn”, aldus Ludwig Vandenhove. “Onderzoeken ernaar verdienen dan ook prioritaire aandacht en de straffen kunnen niet zwaar genoeg zijn.

Pagina's