april 2021

1 MEI!

Voor mij is 1 MEI een echte feestdag, ik kijk er elk jaar naar uit.
Het is historisch ONZE feestdag, de feestdag van de Socialisten, niemand kan ons die afpakken.

Nieuwsbrief nr. 83

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Moet monumentale boom op het binnenplein van de Ursulinen echt weg?

“Bij navraag bij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden blijkt dat zij plannen hebben om de historische beuk aan de Ursulinen te rooien.

Ik vind dat de stad Sint-Truiden er alles moet aan dien om deze beeldbepalende en historische boom te redden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Verbijsterd en ontgoocheld

Zo reageert Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op de bijna haatberichten, die collega politica Palwinder Kaur (Pritty) kreeg als gevolg van een facebookpost.

Zij deelde daarin nochtans objectief mee, op basis van informatie van de Belgische ambassade in New Delhi en van een ministerieel besluit (MB), wat Belgen kunnen doen, die momenteel vastzitten in India dat zwaar geteisterd wordt door Covid-19”, aldus Ludwig Vandenhove.
Ronduit beschamend hoe sommige personen zich durven uitlaten.”

VOORUIT niet akkoord met huidige plannen leidingstraat

Op donderdag 28 april 2021 heeft VOORUIT zijn standpunt omtrent de geplande leidingstraat tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied publiek gemaakt in Tessenderlo in het domeinbos en stiltegebied Gerhagen.

“Daar zullen de leidingen een heel stuk bos doen verdwijnen. Een symbolische plek dus op de grens van de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

1 MEI: Dag van de Solidariteit

Overmorgen, zaterdag is het weer het FEEST van 1 MEI, een Dag van Solidariteit.

“Spijtig genoeg kunnen we niet fysiek samenkomen, ik hoop dat dat het laatste jaar is.
Voor een echte, ‘oude’ Socialist, zoals ik, is 1 MEI een traditie, die moet blijven. Ja, ik mis de jaarlijkse optocht”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Tags:

Opnieuw de regiovorming

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 28 april 2021 zijn de regiovorming en vooral de gevolgen voor Limburg nog maar eens aan bod gekomen.

Ik heb opnieuw gepleit voor het behoud van Limburg als één regio”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Als er één regio historisch en voor diverse beleidsdomeinen bewijst dat het huidige Limburg de ideale schaal voor samenwerking is, zijn wij dat wel.

De toekomst van het platteland

“De Europese Commissie (EC) maakt zich terecht zorgen over de toekomstige generaties en ontwikkelingen op het platteland.
Dat gaat verder dan de landbouwsector in enge zin.
Het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) zal daar moeten op inspelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Vlaanderen bemoeilijkt milieuprostest"

Dat is de titel van een artikel in De Morgen. (1)

"De meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld heeft in het Vlaams parlement op dinsdag 27 april 2021 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie het ontwerpdecreet goedgekeurd, waarbij het moeilijker wordt voor de burger en voor de milieu- en natuurorganisaties om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Zo zal wie een omgevingsvergunning wil aanvechten en geen eigenbelang kan aantonen, binnenkort te horen krijgen dat de klacht niet ontvankelijk is. (2)

(On)kwetsbaar

En dat maakt me chronisch kwetsbaar, zeker voor de zogezegd onkwetsbaren. En uiteraard: hoe meer men het eerste is, hoe vaker men de laatsten tegenkomt. 

(Nieuwe) vergunning voor padelterreinen?

Padel wordt een steeds populairdere sport in Vlaanderen, waardoor de vraag om nieuwe infrastructuur aan te leggen, toeneemt.

Hoe zit het met de vergunningsvoorwaarden?
Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Camera’s in Sint-Truiden: om schrik van te krijgen

“Vorige week woensdag 21 april 2021 kregen we in een raadscommissie een presentatie van het beleid rond camera’s in de stad Sint-Truiden en in de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Voor alle duidelijkheid: technisch een goede presentatie. Maar inhoudelijk om schrik van te krijgen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Fitness op openbaar domein

“Wij willen met VOORUIT Sint-Truiden de bevolking gratis de mogelijkheid aanbieden om fitness te doen op openbaar domein”, zeggen gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Ludwig Vandenhove.

Pagina's