november 2008

37 speelpleinen op het grondgebied van Sint-Truiden!

Met de renovatie van het openbaar speelplein ‘De wilde gans’ achter gemeenschapsbasisschool ‘De Zonnebloem’ in Wilderen, beschikt Sint-Truiden (opnieuw) over 37 speelpleinen.

Uitspraak: "Voor defensie is er geen democratisch draagvlak!"

Wat minister van Defensie (‘minister van Oorlog’) Pieter De Crem ook mag beweren: voor grote(re) uitgaven voor defensie, zeker ook voor wat (gevaarlijke) buitenlandse operaties betreft, is er geen democratisch draagvlak onder de bevolking.
Met de huidige economische crisis en steeds minder beschikbare budgettaire middelen, zal dit ‘democratisch deficit’ alleen nog maar toenemen.

Elk jaar Waals feest in Sint-Truiden?

Op zondag 28 september 2008 heeft B-Plus een Waals feest in Sint-Truiden georganiseerd als tegenhanger van het Vlaams feest, dat dit jaar in Dinant heeft plaatsgevonden.

Schutters, u wordt niet in de kou gelaten!

De laatste tijd rijzen er heel wat vragen omtrent het dichtgaan of verdwijnen van de schietstand op Terbiest. Er zijn dan ook heel wat misvattingen de wereld ingestuurd.

Minister Annemie Turtelboom: go home!

Ik heb lang gezwegen in het dossier van de asiel- en migratiepolitiek.

Debat met de kinderraad!

Op woensdag 29 oktober 2008 zijn schepen van jeugd
Els Sneijers en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove 'in debat gegaan' met de Sint-Truidense kinderraad.

Alles ging door in de Academiezaal, waar momenteel ook de 'echte' gemeenteraden doorgaan, gezien de renovatiewerken aan het stadhuis.

Circussen nog steeds welkom in Sint-Truiden!

“Het is

“Het is schandalig welke berichten de verantwoordelijken van Circus Universal de wereld hebben ingestuurd.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De waarheid heeft haar rechten!”

Allerheiligen: traditie, die in ere gehouden wordt!

“Allerheiligen is één van die tradities, die gelukkig nog in ere gehouden wordt.”, aldus burgemeester -federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Er zijn er immers nog zo weinig.”

Uitspraak: "Jong en oud in de politiek: een zeer relatief gegeven!"

In België, zeker in Vlaanderen, ben ik (al) oud in de politiek.

Pagina's