april 2016

Omleidingen… leiden tot een doolhof!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

E-functies bij provinciepersoneel opgewaardeerd tot D-niveau

"Ik probeer nog iets te doen voor het overheidspersoneel in het algemeen en het provinciepersoneel in het bijzonder", zegt gedeputeerde van personeel Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief sp.a Limburg

sp.a Limburg stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

Heraanleg Grote Markt Sint-Truiden 33% duurder!

“De heraanleg van  de Grote Markt in Sint-Truiden is een politieke keuze van de CD&V-Open Vld-meerderheid, waar wij als sp.a niet achterstaan”, herhaalt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Volgens ons waren en zijn er andere beleidsprioriteiten.”

Dieptepunt!

“Elke gemeenteraad in Sint-Truiden, denk ik dat het dieptepunt bereikt is”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar neen, het wordt elke keer nog erger.”

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

(Donderdag) 28 april (2016) is de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.
De ideale gelegenheid voor het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg om het jaarverslag 2015 te publiceren.

FSC, hét keurmerk voor papier en hout

Op dinsdag 26 april 2016 heeft de provincie Limburg een praktische brochure voorgesteld, waarbij de Limburgse gemeentebesturen ondersteund worden om op een verantwoorde en duurzame manier met bossen om te gaan. Bovendien staan er tips in om in het aankoopbeleid zoveel mogelijk gebruik te maken van diensten en producten, die Forest Stewardship Council (FSC) gelabeld zijn.

HOOP

De kernramp in Tsjernobyl (Oekraïne) is 30 jaar geleden gebeurd (26 april 1986) en is actueler dan ooit.
Bijna elke dag scheelt er wel iets met de Belgische kerncentrales.

 

Ik HOOP dat de bevolking zich nu wat consequenter gaat gedragen en minder gaat klagen als er een windmolen in hun buurt ‘dreigt’ te komen.

 

Het is het één of het ander.
Geef mij dan maar de (relatieve) overlast van een windmolen.

“Prijs voor Politieke Moed 2015” B Plus

Op maandag 25 april 2016 werd de “Prijs voor Politieke Moed 2015” van B Plus uitgereikt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel.
De laureaten zijn Jan Goossens en Jean-Louis Colinet.

Limburgers vragen massaal fietssticker aan

Dat is de titel van een bijdrage, die sp.a-gedeputeerden Jean-Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove schrijven in de editie van #jijmaakt…’ (1) van mei 2016, het periodieke tijdschrift van sp.a.
 

'Limburg moet meer geld krijgen voor groen en natuur'

Dat zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove in 'Opinie' in Het Belang van Limburg PLUS van zaterdag 23 en zondag 24 april 2016 (p. 5).

Veel volk op SP.Arkling breakfast

Er was veel volk op de eerste editie van SP.Arkling breakfast van sp.a Sint-Truiden in Salons Norfolk (Alkerweg 60 in Sint-Truiden) op zondag 24 april 2016.

Klimaattop en gemeenteraadsverkiezingen

Wil Vlaanderen de vooropgestelde klimaatdoelen behalen, zal elke burger op haar/zijn plaats hiervan moeten overtuigd worden.

Pagina's