maart 2017

Democratie

‘Onze democratie kost teveel geld.’
‘Onze democratie werkt niet efficiënt.’

 

We worden overdonderd met dat soort uitspraken.

 

Als de democratie geen geld mag kosten en efficiënt moet werken, hebben we geen democratie meer.

 

’t Limburgs Bosbelang

 Het lentenummer van 2017 van ’t Limburgs Bosbelang (nr. 56), het driemaandelijks tijdschrift van de Limburgse Bosgroepen, valt deze week in de brievenbussen van de geabonneerden.

 

“Mijn vrouw is bij ons thuis de grootste wandelaar”

Dat zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) in Landschapsnieuws (nr. 28, jaargang 14, lente 2017).
Landschapsnieuws is het periodiek tijdschrift van de vzw RLLK.

 

sp.a-gedeputeerden in Deze Week

 sp.a-gedeputeerden Jean-Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove staan in Deze Week van woensdag 15 maart 2017 tot en met dinsdag 21 maart 2017 met het artikel “Verkeersopvoeding is meer dan ooit noodzakelijk” (p. 14).

 

Milieuvergunning recyclagepark Halen goedgekeurd

Op donderdag 9 maart 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een milieuvergunning toegekend aan Limburg.net voor het hernieuwen van de milieuvergunning en het veranderen door uitbreiding en wijziging van het recyclagepark in Halen.

Dankzij de recyclageparken van Limburg.net in onze provincie krijgt een zo eenvormig mogelijk afvalbeleid in Limburg steeds meer vorm”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Bezorgdheid over verzekeringspolis vrijwilligerswerk

 Vlaams sp.a-parlementslid Els Robeyns en Limburgs sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove maken zich zorgen over de vrijwilligersverzekering, die tot nu toe door de provincie geregeld en betaald wordt.

 

Algemene Vergadering vzw RLLK

 In deze periode gaan steeds de algemene vergaderingen van de Limburgse Regionale Landschappen (RL’en) door.
Dinsdag 14 maart 2017 was de eerste in de rij met de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) in vakantiecentrum ‘De Lage Kempen’, Kiefhoekstraat 19 in Hechtel-Eksel.

 

Geen distelbestrijding meer?

Door een uitspraak van de Raad van State kunnen gemeenten en andere openbare besturen op dit ogenblik niet meer aan distelbestrijding doen.

Overhandiging cheque aan 'De Wilduraantjes'

Op zaterdag 11 maart 2017 overhandigden de verantwoordelijken van het buurtcomité Duras een cheque ter waarde van 1 250 euro aan 'De Wilduraantjes' (Zaal de Wilduraan, Galgestraat 154 in Wilderen), de lokale Chiro-beweging in Wilderen (Sint-Truiden).

Jaarvergadering Educatieve Gidsen PNC

Op maandag 13 maart 2017 vond de jaarvergadering van de Educatieve Gidsen van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) plaats in Craenevenne 86 in Genk.

Leugens

Dat politici liegen, is van alle tijden. Opmerkelijk is dat die leugens nu ook geloofd worden.

 

Herman van Rompuy (1)

Geen confederalisme!

“Wat mij betreft, komt er geen confederalisme, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever voorstelt (1)”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Ik zeg dit als voorzitter van B Plus, maar ook als sp.a–politicus.”

2de editie Netwerkmoment Vrijwilligers Limburgse Dierenasielen

Op vrijdag 10 maart 2017 ging in de provincieraadszaal in Hasselt de 2de editie van het Netwerkmoment Vrijwilligers Limburgse Dierenasielen door.

Pagina's