maart 2017

“Ik maak mij geen zorgen”

Dat zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het sp.a-congres in Brugge op zaterdag 13 maart 2017, waar beslist is dat het te verdienen bedrag en het aantal mandaten voor sp.a-verkozenen vanaf nu beperkt wordt. (1)

Vrachtvervoer rond scholen verbieden? Akkoord!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Verzorging asieldieren

Onder deze titel heeft de provincie Limburg een brochure uitgegeven ter ondersteuning van de asielverantwoordelijken in de Limburgse dierenasielen.

Groene speelplaatsen

“Groene speelplaatsen, daar wil ik mee op inzetten vanuit de provincie Limburg en het Provinciaal Natuurcentrum (PNC)”, zegt gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove.

Tags:

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de coördinator tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Op donderdag 9 maart 2017 organiseerde het Provinciaal Veiligheidscomité (PVC) – provinciaal comité Limburg voor de bevordering van de arbeid - een studieavond met als titel ‘Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de coördinator tijdelijke en mobiele bouwplaatsen’ in de Boudewijnzaal in het provinciehuis in Hasselt.

‘Limburg Wild van Bijen’

“Twee jaar geleden hebben wij de campagne ‘Limburg Wild van Bijen’ opgestart”, zegt gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove.
“Uit een bevraging bij de scholen blijkt dat de scholen er erg tevreden over zijn.

De groene verzuiling

De traditionele verzuiling is misschien verminderd, maar de 'groene verzuiling' is actueler als ooit.

 

Organisaties - (natuur)verenigingen, gelieerd aan de Boerenbond (BB), vzw Landelijk Vlaanderen, etc. - 'vechten' om de OPEN ruimte en om de eraan verbonden Europese en Vlaamse subsidies.

 

Sommige zijn zelfs eerder niet geïnteresseerd om de natuur echt te verbeteren.

 

Meldpunt Water succes

Een jaar geleden werd op initiatief van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove het Meldpunt Water opgestart met als mascotte ‘Freek van de Beek’.

10de editie Contactdag Limburgse Bosgroepen

Op zaterdag 25 maart 2017 vindt al voor de 10de keer de Contactdag Limburgse Bosgroepen plaats in de Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstaat 6 in Bilzen.

Minister Bart Tommelein bezoekt provincie Limburg

Op maandag 6 maart 2017 was Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, op uitnodiging van Gouverneur Herman Reynders,  te gast in de provincieraadszaal in Hasselt voor een toelichting in het kader van zijn plannen rond wind- en zonne-energie, het opdrijven van het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen en zijn warmteplan.
 

Ludwig Vandenhove in Alken over LimbU

Op zondagmorgen 5 maart 2017 sprak gedeputeerde Ludwig Vandenhove over de LimbU tijdens de algemene vergadering van sp.a Alken in gemeenschapscentrum d'Erckenteel, Parkstraat z/n in Terkoest, Alken.

Waar naartoe met de natuur in Limburg?

“De politiek moet vooruitkijken.
Hoe vaak horen we niet de kritiek dat dat net te weinig gebeurt? Dus moeten we dat ook doen met de natuur, zelfs globaler met de OPEN ruimte”, aldus gedeputeerde van Leefmilieu en  Natuur Ludwig Vandenhove.

Carnaval? 1 april?

Carnaval is voorbij.
1 april komt er nog niet aan. 

 

Als ik verklaringen hoor van sommige federale parlementsleden hoe zij het parlement weer maar eens willen hervormen, heb ik wel de indruk dat het carnaval of 1 april is.
Dit zijn geen voorstellen om de democratie te verbeteren, enkel om de media te halen. (1)

Pagina's