februari 2018

Subsidie voor bufferbekken en werken aan Spaasbeek in Wellen toegekend

Op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove kende de Limburgse deputatie op donderdag 1 februari 2018 aan de gemeente Wellen een subsidie toe van 28 944 euro voor het bufferbekken dat op de Spaasbeek uitgebouwd werd.

 

Tags:

Dans Plus Matinee

Volgende zondag 11 februari 2018 gaat de volgende dansnamiddag van dit seizoen door in Volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden.

 

Een echt fietsbeleid graag

"Als sp.a Sint-Truiden staan we voor een evenwichtig verkeer- en mobiliteitsbeleid, waarbij er aandacht is voor alle weggebruikers, dus ook voor de fietsers.
Daarom hadden we 2 punten toegevoegd aan de gemeenteraad van woensdag 31 januari 2018", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

Geen milieuvergunning voor het houden van 80 reptielen in Neeroeteren (Maaseik)

Op donderdag 1 februari 2018 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en  Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove het beroepschrift ingewilligd tegen een privépersoon voor het houden van maximaal 80 reptielen voor onbepaalde duur in Neeroeteren (Maaseik).

 

Tags:

De Groene Delle

“Ik kan de actiegroep rond De Groene Delle goed begrijpen”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove naar aanleiding van hun recente mailing.

 

Tags:

Provincie Limburg moet blijven!

Wij zijn duidelijk vanuit sp.a Limburg: de provincies moeten blijven.

 

Gaan we Vlaanderen nog meer laten doen? Dat wil zeggen dat er nog meer in het honderd gaat lopen.

 

In elke logische staatsstructuur is er ruimte voor een intermediair niveau. Bovendien zou het verdwijnen van de provinciale structuur in Limburg ons nog politiek meer achteruit plaatsen in Brussel.

 

Privébewaking snelwegparkings: wat gaat het volgende zijn?

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil de transmigranten op snelwegparkings aanpakken via het inschakelen van private bewakingsfirma’s. (1)

 

Tags:

Pagina's