juli 2018

Een geweten (1)

Een geweten verzin je niet. Je hebt het of je hebt het niet.
Als je het niet hebt zul je het ook niet krijgen. Net als moed.

Bevrijdingsfeest(en)

“Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat ons land bevrijd werd van Nazi-Duitsland en zijn bondgenoten.
Een reden om te vieren.
Wat mij betreft, moet die ‘zwarte’ periode uit onze geschiedenis zeker herdacht worden!”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen niet goedgekeurd

"Gelukkig hebben wij er als provincie Limburg kunnen voor zorgen dat de Vlaamse regering de oorspronkelijke versie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) nog niet goedgekeurd heeft", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tags:

Barbecue Filip Moers

Op woensdag 15 augustus 2018 is het weer de traditionele barbecue van sp.a-fractieleider in de gemeenteraad van Sint-Truiden Filip Moers.

 

Nieuwsbrief Provinciaal Natuurcentrum (PNC)

Het PNC verspreidt maandelijks een digitale nieuwsbrief.
Op donderdag 19 juli 2018 is de nieuwsbrief verstuurd voor de periode van donderdag 21 juni tot en met woensdag 18 juli 2018.

Tags:

Dennenbossen moeten blijven

Dat zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Bosgroep Limburg Ludwig Vandenhove als reactie op recent verschenen krantenartikels. (1) (2) 

Tags:

Woonzorgcentrum Villa Rosa: graag snel duidelijkheid!

“Voor ons als sp.a Sint - Truiden moet er snel volledige duidelijkheid en klaarheid geschapen worden rond de feiten in het woonzorgcentrum Villa Rosa, die formeel via de media bekend geraakt zijn (demente bejaarden fotograferen en filmen)”, zeggen fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
 

Infiltratiebonus (1)

Ik ben ervoor dat burgers beloond worden, die zuinig omgaan met water en zoveel mogelijk gebruik maken van regenwater.
Met de klimaatopwarming wordt water (be)sparen essentieel.

En diegenen, die dat niet doen? Bestraffen, dus meer handhaving.

Tags:

Kinderen jong leren vissen

Ook dit jaar organiseren de Verenigde Vissers Schulens Meer vzw tijdens de grote schoolvakantie een tweetal jeugdkampen voor kinderen.

Beleidsplan(nen) tegen de toenemende droogte

“Elk beleidsniveau moet zich bewust zijn van het feit dat de huidige droogte geen uitzondering zal blijken te zijn”, zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove. “We moeten dus klaar zijn met concrete plannen om hier in de toekomst het hoofd te kunnen aan bieden.”

 

Overstromingsgevoelig gebied in Gelinden (Sint-Truiden) 2 meter opgehoogd

“Schandalig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Waar is de opvolging en het toezicht vanuit de stad Sint-Truiden, waar is de handhaving bij de stad Sint-Truiden?”

 

MÉÉR LIMBURG!

sp.a Limburg voert campagne voor de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 onder de slogan ‘MÉÉR LIMBURG’.

 

Tags:

Ook aandacht voor de vissers graag

“Vissers worden vaak vergeten als er bepaalde werken gebeuren en/of als er vergunningen moeten verleend worden”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en afgevaardigd voorzitter van de Provinciale Visserijcommissie (PVC) Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Pagina's