juli 2021

Economisch herstel in gemeenten mag niet stilvallen

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 7 juli 2021 naar aanleiding van de bespreking van de begrotingsaanpassing -begrotingsaanpassing light (BA light)- van de Vlaamse regering.

“Ook Belfius heeft daarvoor gewaarschuwd in de ‘Studie Lokale Financiën 2021’ (1)”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik citeer: “Lokale besturen zijn de onmisbare schakel voor het economische herstel…” en “Staan lokale besturen financieel voldoende sterk? Is er marge voor de relance?”.

30 natuurinspecteurs voor gans Vlaanderen: veel te weinig!

“Iemand, die regelmatig in de OPEN ruimte en/of in de natuur beweegt, ergert zich aan bepaalde situaties”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

En dat aantal situaties -lees ‘overtredingen’- neemt nog steeds toe.
Kan moeilijk anders, er is veel te weinig opvolging, handhaving en controle. Kortom, er zijn te weinig boswachters en natuurinspecteurs
.

Nieuwsbrief nr. 93

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Decadentie

Zo heeft elke leeftijd zijn eigen decadentieIk heb de decadentie van mijn tijd geaccepteerd. Ik ben er niet trots op. Maar ik schaam me er ook niet voor.

Steunmaatregelen voor bedrijven: geen taak voor de stad Sint-Truiden

Het CD&V-Open Vld-N-VA stadsbestuur van Sint-Truiden lanceert nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven.

Sorry, maar dat is geen taak voor een gemeentebestuur”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Elk overheidsniveau heeft eigen verantwoordelijkheden.
Zowel de federale overheid, als Vlaanderen hebben het afgelopen Covid-19 jaar al heel wat relance inspanningen gedaan, onder andere naar het bedrijfsleven toe.

Laat de VDAB opnieuw meer zelf doen

Het Rekenhof heeft bij een doorlichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) vastgesteld dat het uitbestedingsbeleid “ondoorzichtig en weinig efficiënt is”. (1)

Wijkwerking

Tegenwoordig willen partijleden niet meer geconfronteerd worden met al die zeveraars. Die moet je erbij nemen, na drie pinten houden die op. Mensen moeten hun gedacht kunnen zeggen

Prostitutie is onderdeel van de samenleving

“Of we dat nu graag hebben of niet, maar prostitutie hoort nu éénmaal bij de samenleving”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik vind het dan ook een absurd voorstel van waarnemend burgemeester van Sint-Truiden Jelle Engelbosch en de N-VA om te trachten de prostitutie op de Chaussée d’Amour terug te dringen of zelfs proberen definitief te doen verdwijnen door een vertienvoudiging van de onroerende voorheffing. (1)

Meer controle op vangkooien voor vogels

“Het gebruik van vangkooien is strikt gereglementeerd. Maar er bereiken mij regelmatig berichten, zoals nu van een ex-collega van mij van het toenmalige kabinet van Steve Stevaert, dat de strikte wetgeving ter zake overtreden wordt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik vind dit niet kunnen en er zouden dan ook meer controles moeten gebeuren door het Agentschap van Natuur en Bos (ANB)”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het gaat uiteindelijk over dierenwelzijn.

Kunnen Europese fondsen bijdragen aan de relance?

“Volgens mij wel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar dan zou er omzichtiger moeten omgesprongen worden met de aanvragen, bijvoorbeeld is er voldoende co -financiering voorzien, en zouden de goedgekeurde projecten sneller volledig financieel moeten gehonoreerd worden.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele en het Studiecentrum Willy Claes analyseerde de cijfers voor Limburg.

Nieuwe pachtdecreet: een grondig debat graag

In het Vlaams regeerakkoord is een herziening van de pachtwetgeving ingeschreven.

“Maar blijkbaar is er binnen de N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid afgesproken dat een grondig parlementair debat niet mogelijk is. Zo moet de vrije teeltkeuze onaangeroerd blijven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Geen echt hart voor de verenigingen

“Het huidige CD&V-Open Vld-N-VA-stadsbestuur van Sint-Truiden heeft niet echt een hart voor de verenigingen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt uit de aanhoudende huisvestingsproblemen voor de verenigingen in het Oud Atheneum in de Zoutstraat 46 en op het domein Terbiest.”

Niets wordt opgevolgd door de stad Sint-Truiden

“Prikkeldraad in de beek op het domein Speelhof met een gevaarlijke situatie tot gevolg: die ligt daar al meer dan een maand, zelfs nadat ik het officieel gesignaleerd heb bij de stad.
Kan niet, mag niet, getuigt van een slechte opvolging, zelfs van een zekere vorm van onverantwoordelijkheid”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's