juli 2021

Vlaamse Verbindingsofficier Politie

Recent is Luc Vanlouwe aangesteld als Vlaamse Verbindingsofficier Politie door de Vlaamse regering.
Het is de eerste keer dat deze functie ingevuld wordt.

“Op dinsdag 29 juni 2021 was er op mijn vraag een kennismakingsgesprek met de Verbindingsofficier Politie in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie“, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 94

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

VOORUIT wil deadline voor uitdoving van dierproeven

Op woensdag 14 juli 2021 vond er in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn een bespreking plaats met betrekking tot dierproeven.
Er was enerzijds een conceptnota van Open Vld en anderzijds een resolutie van Groen.

Europees landbouwbeleid moet ook sociaal zijn

“Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) moet groener -meer aandacht voor het leefmilieu en het klimaat-, maar ook socialer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Veel landbouwbedrijven in Europa werken met seizoenarbeiders wat meer ruimte laat voor wantoestanden, zoals zwartwerk, slechte huisvesting, lage lonen en onmenselijke arbeidsomstandigheden.
Vandaar dat wij als VOORUIT pleiten om binnen het nieuwe GLB eveneens aandacht te hebben voor het belangrijke sociale aspect.

SERV licht Vlaamse begroting door

Op dinsdag 13 juli 2021 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie de bespreking plaats van de analyse door de Sociaal -Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van de begrotingsvooruitzichten van de Vlaamse regering.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

Energiearmoede neemt toe

Uit een recente studie van de Koning Boudewijn Stichting (KBS) blijkt dat de energiearmoede stijgend is.

Energiearmoede kan vanzelfsprekend niet los gezien worden van de algemene armoede”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Vooral vrouwen, ouderen en éénoudergezinnen worden getroffen door energiearmoede.

Burgerbudgetten: mist Sint-Truiden de boot?

Meer en meer gemeenten en steden beginnen te werken met burgerbudgetten.

“Burgerbudgetten? Waar gaat het over?”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
De gemeente trekt jaarlijks een bepaald budget uit, waarbij burgers, buurten, wijkcomités, etc. projecten kunnen indienen.
Uit de ingediende aanvragen gebeurt dan een selectie en de weerhouden projecten krijgen de nodige middelen, mogelijkheden en/of subsidies om gerealiseerd te worden.

Complottheorieën

De grote technologiebedrijven helpen complottheorieën te verspreiden, omdat die emoties oproepen die mensen op hun platformen houden.

Arrogantie! Het vervolg

“Ik blijf bij mijn stelling: als Veerle Heeren (CD&V) terugkeert als burgemeester van Sint-Truiden zonder dat er een uitspraak is van Audit Vlaanderen en/of van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers en van gouverneur Jos Lantmeeters, getuigt dit van een grote arrogantie”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Triënnale Brugge 2021

Op vrijdag 25 juni en zaterdag 26 juni 2021 bezochten Sonja en ik de Triënnale Brugge 2021. (1)

“Ook de vorige editie in 2018 hebben we aangedaan.
De Triënnale Brugge brengt driejaarlijks hedendaagse kunst en architectuur naar Brugge”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

We leren het nooit!

“We-‘de mensheid’- gingen het toch anders doen na Corona”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik merk er weinig van, integendeel zelfs.

Het toppunt van super individualisme en van onze luxe maatschappij zijn de ouders, die het nodig vinden dat hun kinderen op ‘feestvakantie’ kunnen gaan in Spanje. En ze dan ook nog laten terugkeren per vliegtuig zonder de nodige testen. (1)
Ik heb daar geen woorden voor. En er is geen enkele manier om zulk gedrag te verantwoorden.

Tags:

Iedereen gelijk voor de wet!

“ ’Iedereen gelijk voor de wet!’: dat proberen te realiseren, is mijn leidraad al gedurende heel mijn politieke carrière” , zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Als ik het goed begrijp, gaat de CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid in Sint-Truiden dat principe nu -eindelijk!- toepassen voor alle lokale nieuwswebsites.
Er was een aanbestedingsdossier uitgeschreven, maar nu wordt dat stopgezet.
Raar, zou de ‘bevoorrechte partner’ www.truineer.be het niet gaan halen?

‘Werkers zonder papieren’

Sinds zaterdag 23 mei 2021 bezetten ongeveer 470 asielzoekers, die illegaal in België zijn, de Brusselse Begijnhofkerk en lokalen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) / de Université Libre de Bruxelles (ULB) . Bovendien zijn ze inmiddels 48 dagen in hongerstaking. (1) (2)

De inzet: officiële papieren krijgen en in België kunnen blijven.

Pagina's