november 2012

Laatste politiecollege!

Vandaag heb ik voor de laatste maal het politiecollege van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgezeten.

30e kampioenenviering stad Sint-Truiden

Deze kampioenenviering is het beste bewijs dat het sportbeleid van de stad Sint-Truiden - sport in de breedte - perfect combineerbaar is met goede atleten en beoefenaars en kwaliteit.

Bestendig député: bedankt!

Ik ben zeer dankbaar dat het provinciaal congres van sp.a Limburg mij heeft aangeduid als bestendig député van de provincie Limburg.

Brief naar Joëlle Milquet en Maggie De Block

Wij nemen als stad en als politiezone al genoeg onze verantwoordelijkheid op.

Nieuwe overdekte petanquehal?

Vanavond staat het huurcontract met de VZW Petanqueclub Sint-Truiden (PCST) geagendeerd op de gemeenteraad.

‘De bib in cartoons - cartoons in de bib’

‘KA 3-Club Limburgse Kartoenisten’ stelt cartoons tentoon met als onderwerp ‘De bib in cartoons - cartoons in de bib’ in de stedelijke bibliotheek ‘de Leidraad’ van Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 25.

Proficiat aan de Beroepsvereniging van Marktkramers Sint-Truiden

“Proficiat aan de Beroepsvereniging van Marktkramers Sint-Truiden.”, zeggen schepen van markten Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove, naar aanleiding van de problemen, die er zijn met een bepaalde marktkramer.

Europa is niet de boeman

“Europa is niet de boeman.”, zei burgemeester Ludwig Vandenhove tijdens zijn toespraak naar aanleiding van koningsdag op donderdag 15 november 2012.

Ik begrijp het niet!

Hoe absurd kan je zijn door het zelfs maar in je hoofd te halen Sinterklaas tweemaal binnen te halen in Sint-Truiden?

Sinterklaas is ingehaald

Op zaterdag 10 november 2012 is Sinterklaas  feestelijk ingehaald in Sint -Truiden.

 

 

4e fakkelestafette zeer goed meegevallen

Op vrijdag 9 november 2012 werd voor de 4e opéénvolgende maal de fakkelestafette tussen de oorlogsmonumenten in de diverse deelgemeenten en dorpen van Sint-Truiden georganiseerd.

De oudste!

De heer Jef Bessemans (96 jaar) was de oudste persoon, die aanwezig was tijdens de 11 novemberviering in Brustem (deelgemeente van Sint-Truiden).

Bedankt Jos!

Ludwig Vandenhove bedankt 'Jos', de dorpsfotograaf in Brustem.

Pagina's