september 2015

Proclamatie School Geneeskundige Hulp

Op vrijdag 25 september 2015 vond in het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 in Genk de proclamatie plaats van de ambulanciers van de School Geneeskundige Hulp.

Tags:

Toni Coppers ereburger van Sint-Truiden?

De sp.a-fractie in de gemeenteraad van Sint-Truiden heeft misdaadauteur Toni Coppers voorgesteld als ereburger.
 

De Groene Delle: NU of NOOIT?

"Wat mij betreft NU", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tags:

Nieuwe gevechtsvliegtuigen: NEEN !

“6 miljard kan beter besteed worden dan aan de aankoop van meer gevechtsvliegtuigen”, zei Elvis Peeters in Bar du Matin op Radio 1 op zondag 27 september 2015.

Tags:

Milieu & Natuur

Het 3de nummer van 2015 van “Milieu en Natuur”, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid, is verschenen.

Tags:

Eerste kienavond Jong Socialisten (JS) Sint-Truiden succes

De eerste kienavond van de Jongsocialisten (JS) Sint-Truiden op zaterdag 26 september 2015 in Volkshuis Curieus, Breendonkstraat in Sint-Truiden, was een succes.

Ludwig Vandenhove in Landschapskrant Kempen en Maasland

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) Ludwig Vandenhove schreef een kort artikel voor de Landschapskrant van het RLKM, editie september 2015.

Tags:

Polarisering, haat, twee kampen …

“Maar het is niet de taak van de politicus om als klankbord van de publieke opinie op te treden, zonder acht te slaan op de polarisering die hij schept, de haat voor  de ander die hij oproept, het idee dat er onvermijdelijk altijd twee kampen zijn, de goeden - wij - en de anderen: de profiteurs, de leugenaars, de vijanden van ‘onze’ cultuur. Een beetje politicus zou beter moeten weten.” – Béatrice Delvaux (1)

Eerste subsidie in het kader van subsidiereglement ‘circulaire en deeleconomie’

Gisteren keurde de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove de aanvraag goed van Mosa vzw te Maaseik in het kader van subsidiereglement ‘Kleinschalige initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie’.

Tags:

’t Limburgs Bosbelang

Het herfstnummer van 2015 van ’t Limburgs Bosbelang (nr. 50), het driemaandelijks tijdschrift van de Limburgse Bosgroepen, is verschenen.

Tags:

Provincie Limburg neemt beheer en kosten waterlopen 37 gemeenten over

Lommel is (voorlopig) de laatste Limburgse gemeente, waarvan de waterlopen overgenomen worden.

PLOT nodigt u uit op Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober 2015

Op zondag 4 oktober 2015 zet het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) haar deuren open voor het grote publiek en dit in het kader van Voka Open Bedrijvendag.

De democratie is niet dood

De democratie is niet dood nu de verkiezingsresultaten slecht zijn voor ons als sp.a en de N-VA gewonnen heeft.” - Vlaams sp.a-parlementslid Bruno Tobback tijdens de fractiedag van sp.a in ‘de Tricoterie’ in Brussel (Théodore Verhaegenstraat 158).

Pagina's