september 2019

‘Gemeentebesturen willen niet meebetalen aan loonsverhoging lokale politie'

Dit is een bericht van het Televisie Limburg (TVL)-nieuws op donderdag 26 september 2019.

“De loonsverhoging is beslist door de federale regering. Dus ik begrijp de reactie van gemeenten en steden”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Af te keuren!

“Wat er zaterdagavond 28 september 2019 gebeurd is op Staaien tijdens de voetbalderby Koninklijke Sint-Truiense Voetbalvereniging (KSTVV)-Koninklijke Racing Genk (KRC) is onder geen enkel beding goed te keuren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Aziatische bruingemarmerende schildwants: strijd moet opgedreven worden

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove: “De Aziatische bruingemarmerende schildwants veroorzaakte in enkele buurlanden al veel schade in de appel- en perenteelt. Ook in ons land is de soort al en enkele keren gespot. Er moeten dan ook maatregels genomen worden.

Wordt de zomerhitte erkend als landbouwramp?

“Het zal aan de nieuwe Vlaamse regering zijn om hierover te beslissen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Dat blijkt alleszins uit het antwoord van minister Koen Van den Heuvel op een schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove.

6de Open Dartstornooi Ludwig Vandenhove

Op zondag 23 februari 2020 vindt voor de 10de keer het dartstornooi Ludwig Vandenhove plaats.

Gestart als "Open Dartstornooi van de Burgemeester" in 2010, zijn we in 2020 al toe aan de 6de editie onder mijn eigen naam.

Baronieën

oude verkiezingsaffiche van Willy Claes

Met de voorzittersverkiezingen van sp.a wordt er weer regelmatig gesproken over ‘baronieën’. Met baronieën is nochtans niets mis als ze stemmen blijven halen.

Wat veel erger is met telkenmale ‘verjonging’ en ‘vernieuwing’ in sommige gemeenten en steden blijven achteruitgaan.

Pensioendienst S-Plus

infoavond pensioenen

“Heel wat mensen blijven met vragen zitten rond hun huidig of toekomstig pensioen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

S-Plus, de seniorenorganisatie van de socialistische mutualiteit ‘De Voorzorg’, heeft een eigen pensioendienst uitgebouwd, waar iedereen terecht kan met haar/zijn individuele dossier."

Het geld halen waar het zit

‘Ongeziene maatregelen voor Limburgse voetbalderby’.

“Er worden meer dan 140 agenten, brandweer en andere hulpdiensten ingezet.
Wie betaalt dat? Ik pleit er al lang voor dat professionele clubs dat zelf zouden moeten betalen.
Voor mij hoort dit ook onder ‘het geld halen waar het zit’, in dit geval de voetbalclubs", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove

Eerste vraag…niet de laatste

Ludwig stelt zijn eerste vraag in het Vlaams Parlement

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove heeft op woensdag 25 september 2019 zijn eerste vraag gesteld in het Vlaams parlement.

“Ik wou weten van viceminister-president Lydia Peeters hoe het komt dat de indieningsperiode voor projecten voor groene warmte bijzonder kort gehouden, en dan nog in de verlofperiode, werd”, aldus Ludwig Vandenhove.

Verbod op lachgas? JA!

Lachgas en vooral het misbruik ervan door jongeren beroert de politiek.

“Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

‘Intensieve samenwerking vanuit gedeeld belang’

Vanuit deze invalshoek heeft de Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg in Nederland, bij ons de Gouverneur, een brief geschreven aan alle Vlaamse parlementsleden.

Interbestuurlijke samenwerking: JA!

Logo VVP en kaart Vlaamse Provincies

“Ik deel de oproep van de Vlaamse Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) voor meer interbestuurlijke samenwerking”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“De VVP heeft dit via een mailing nogmaals onder de aandacht gebracht van alle leden van het Vlaams parlement.

Parlement van zittende zaken (1)

Lege zaal Vlaams Parlement

De N-VA blijft dwarsliggen over waar welke partijen tijdens deze legislatuur gaan zitten in het Vlaams parlement.

Dat soort zaken maakt de politiek echt kapot.

Pagina's