september 2019

John Crombez heeft gelijk, de bankensector heeft ongelijk

Nu weer de bank KBC, die 1.400 banen schrapt. (1) (2) (3)
Waar gaat dit eindigen?

Sp.a voorzitter John Crombez heeft groot gelijk als hij furieus reageert. (4)
Als de banken in (financiële) problemen zitten, moet de belastingbetaler bijspringen, zoals in 2008 bij hun redding. Maar hun maatschappelijke betrokkenheid is beneden alle peil.

Tags:

Verslonzing (1)

Ondertussen leidden de besparingen wel tot een verslonzing van het publieke domein, in het overheidsapparaat, de ambtenarij, de ordediensten, het openbaar vervoer, de huisvesting, de zorg of het onderwijs - en het klimaat moest ook maar voor iets later zijn. Voor veel mensen werd het leven duurder en namen de armoede en de sociale ongelijkheid toe.

De eerste schooldag is voorbij

leerlingen in de computerles

De scholen zijn goed en wel opnieuw begonnen. Maar daarmee stopt het onderwijsdebat niet.

“Maar goed, debatteren en discussiëren moet nu éénmaal in een democratie.
Het gebeurt nog veel te weinig”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar het mag zich niet beperken tot specialisten, journalisten en politici, zoals het nu al te vaak gebeurt. Dat is nu ook weer te merken als het gaat over onderwijs.

Goed voorstel van CDH (1)

Maxime Prévot (voorzitter Centre Démocratique Humaniste-CDH) suggereert een federale regering, die zich hoofdzakelijk met sociaal-economische dossiers zou bezighouden (weliswaar zonder CDH).

Het zijn maar bartsjes, maar het zal eens moeten gebeuren. Bijgevolg een goed voorstel wat mij betreft, temeer omdat het blijkbaar in Wallonië (voorlopig) relatief positief onthaald wordt”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Tags:

RUP Punctuele Ruimtelijke Knelpunten: beleid of dienstbetoon?

https://sint-truiden.gemeenteraad.live/#/herbekijk/gemeenteraad-maandag-26-08-2019?t=2999

Tijdens de gemeenteraad van maandag 26 augustus 2019 van Sint-Truiden werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Ruimtelijke Knelpunten goedgekeurd.

Dit is eerder dienstbetoon dan beleid”, zei gemeenteraadslid Filip Moers in zijn tussenkomst namens de sp.a fractie.
“Met dit RUP worden vooral een aantal bouwovertredingen geregulariseerd."

Voor veilige schoolstraten nu al herexamens in Sint-Truiden

Dat vindt sp.a Sint-Truiden.

De knoop in verband met welke straten definitief zone 30 worden, wordt maar niet doorgehakt. Inmiddels staan er wel al meer als een jaar op vele plaatsen verkeersborden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Op ons voorstel om bij het begin en het einde van de schooldag de straten waar scholen gelegen zijn, autovrij te maken, wordt maar niet ingegaan.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Pack to School

De vzw Curieus in Sint-Truiden heeft voor het eerst ‘Pack to School’ georganiseerd.

Op het einde van vorig schooljaar zijn bestuursleden Dirk Schats en Gert Stas erin geslaagd in een aantal scholen ‘overbodig’ schoolmateriaal in te zamelen en het nu opnieuw ‘nuttig’ te maken via de vzw Team Hope.

Rantsoeneren

Als er aan iets tekort is, wordt er gerantsoeneerd.
Mensen, die de wereldoorlog(en) meegemaakt hebben, kunnen nog praten over voedselrantsoenering.
De vorige generaties en mijn generatie herinneren zich nog de autoloze zondagen in de jaren zeventig.

Is het nu niet tijd om te rantsoeneren op CO2 uitstoot?
Mogelijkheden genoeg.
Waarom durft de overheid dat nu niet?

Pagina's