oktober 2008

Afghanistan zien ... en dan!?

In mijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en als lid van de commissie belast met de opvolging van de buitenlandse zendingen heb ik van maandag 29 september 2008 tot en met woensdag 1 oktober 2008 een bezoek gebracht aan de Belgische militairen in Afghanistan, én in Kaboul, én in Kandahar.

Ludwig Vandenhove in Parijs!

“Neen, niet met verlof zoals misschien de meesten denken, wel om de conferentie van de voorzitters van de commissies voor Defensie van de Europese Unie (EU) bij te wonen”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

Els Sneijers uitgeroepen tot tweede meest verdienstelijke schepen voor dierenwelzijn van het jaar!

Op de Global Action in the Interest of Animals (GAIA)-Dag op zondag 26 oktober 2008 in/> Brussel is schepen
Els Sneijers/> uitgeroepen tot tweede meest verdienstelijke schepen voor dierenwelzijn van het jaar, naast schepen Luc Bungeneers van Antwerpen (die eerste eindigde) en schepen Tom Balthazar uit Gent (die de derde prijs haalde).

Bij Halloween zijn we er ook weer!

Het is al lang een publiek geheim dat vooral (en vaak uitsluitend!) bij allerlei activiteiten in Sint-Truiden de sp.a-mandatarissen aanwezig zijn.

Lachende gezichten!

“We moeten er alles aan doen opdat de burger meer zou lachen: mensen uit het dagelijkse leven, herkenbaar en vol levensvreugde met een lach als middel tegen pessimisme en negativisme.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

“Op termijn het enige fundamentele middel tegen de verzuring!”

"Politiek is boksen!"

De bokssport, in de letterlijke zin van het woord, heb ik nooit beoefend, wel vaak figuurlijk, anders ben je geen echte politicus.
Misschien hebben we als sp.a op dit ogenblik te weinig ‘straatvechters’.

Meer democratische controle op de (federale) politie!

“Er moet meer democratische controle komen, zeker op de federale politie. Ook moeten er nog een aantal andere beleidsconclusies getrokken worden uit de recente gebeurtenissen rond een aantal hoge politiemensen. Bovendien moeten één of meerdere hoge politieambtenaren en/of de minister van Binnenlandse Zaken hun persoonlijke conclusie(s) trekken.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in een vrije tribune in ‘De Morgen’ van zaterdag 25 oktober 2008.
“De burger, maar ook de ‘gewone’ politievrouw/-man, die elke dag ten dienste van de bevolking staat, verwacht dit."

Ontvangst Iraakse delegatie!

Op donderdag 16 oktober 2008 ontving burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een delegatie van het Iraakse parlement.

Uitspraak: "Werelderfgoed"

“In het buitenland rijden we kilometers om (om) UNESCO-gebouwen te zien, in onze eigen stad kennen we ze nauwelijks!”

Komt er een jumelage tussen Beauvechain en Sint-Truiden?

Er zijn nu reeds heel wat vriendschapsbanden tussen de Waals Brabantse gemeente Beauvechain en de stad Sint-Truiden.
Dit heeft te maken met de verhuis in 1996 van de voormalige vliegtuigbasis in Brustem naar Beauvechain.

Live scan bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een live scan aangekocht.
Dat is een toestel om vingerafdrukken digitaal te nemen en onmiddellijk door te sturen naar de federale politie, afdeling gerechtelijke identificatiedienst.

Orgaandonatie 2008!

Het is één van de taken van de overheid om de bevolking te sensibiliseren om orgaandonor te worden. De stad Sint-Truiden voegt hier dan ook de daad bij het woord en organiseerde in navolging van de nationale acties van Beldonor met de medewerking van de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten (HABK) op zaterdag 18 oktober 2008 een plaatselijke sensibiliseringsactie rond orgaandonatie.

"Kleine politieker, maar vooral kleine mens!"

Ik word door heel wat burgers, vooral Truienaren, militairen en niet-militairen, aangesproken waarom ik niet aanwezig was tijdens het bezoek van Koning Albert II op donderdag 16 oktober 2008 aan de Koninklijke Militaire School voor Onderofficieren (KSOO) te Saffraanberg.

Pagina's