september 2013

Geen bouw-, noch milieuvergunning voor afbraakwerken Croes bvba in Sint-Truiden

De berichten, onder andere in de media, zijn niet altijd duidelijk, dus ook niet voor de betrokken buurt tussen de Hasseltsesteenweg en Terbiest. Maar zowel de bouw-, als de milieuvergunning voor Croes bvba zijn wel degelijk geweigerd door de Limburgse deputatie.”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Tags:

sp.a Sint-Truiden heeft een eigen digitale nieuwsbrief!

“Wat moet je doen als de lokale media je als partij (bijna) doodzwijgen, en als dat dan eens niet gebeurt, de objectiviteit vaak ver te zoeken is?
Uw eigen publicaties opdrijven.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Bewondering

Ik heb nog elke dag meer bewondering voor de vele personen en ‘gezellinnen’/’kameraden’, die ooit bij mij op een verkiezingslijst gestaan hebben.
Zij hebben ‘kleur bekend’ en/of doen dat nog altijd.
In een tijd van steeds groter wordende desinteresse in de politiek, neen zelfs openlijke afkeur van onze democratie, verdient dit blijvende bewondering en respect.

Cartoon: foto’s koninklijk paar: “Ja, ik zou er kopen!”

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Interne staatshervorming: 30 % middelen blijft zeker 3 jaar langer bij Bosgroepen en Regionale Landschappen!

In het kader van de interne staatshervorming (‘Witboek Interne Staatshervorming’, ’Doorbraak 64’) was er tot nu en onduidelijkheid over de 30% middelen, die naar het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zouden gaan en die via projectsubsidies verdeeld zouden worden over alle mogelijke aanvragers.

Pagina's