september 2013

“Ja, ik vind dit erg!”

“Ja, ik vind dit erg, dit doet mij persoonlijk pijn.”, zegt sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove over de 50 afvloeiingen, die bij de provincie Limburg moeten gebeuren nadat de Vlaamse regering bij het opstellen van de begroting 2014 zomaar besliste om bijkomend te besparen binnen het Provinciefonds, hetgeen voor Limburg neerkomt op 3,5 miljoen EUR.

Tags:

Bezoek buurtcomité ‘Grussmitties’ aan provinciehuis

Op woensdag 25 september 2013 bezochten de leden van het buurtcomité ‘Grussmitties’ uit Gorsem (Sint-Truiden) het provinciehuis.

Tags:

Erica

‘Erica’ is het driemaandelijks contactblad van de Limburgse Natuurgidsen.

Milieu & Natuur

Het 3de nummer van dit jaar van Milieu & Natuur, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid is verschenen.

Tags:

Herfstnummer van ’t Limburgs Bosbelang

Het herfstnummer van ’t Limburgs Bosbelang, het driemaandelijks tijdschrift, van de Bosgroepen is verschenen.

Tags:

Windturbine goedgekeurd voor Winterslag (Genk)

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove een milieuvergunning afgeleverd voor een windturbine in Winterslag (Genk).

Tags:

Ludwig Vandenhove in Landschapskrant Haspengouw en Voeren

Gedeputeerde voor milieu en natuur en voorzitter van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) Ludwig Vandenhove schreef een voorwoordje voor de Landschapskrant van september 2013 van RLH en nam deel aan een kort interview over zijn bijdrage aan het beschermen van biodiversiteit.

 

Tags:

Reeds meer dan 4500 bezoekers bij Connecterra

Op dinsdag 17 september 2013 verstuurde het Regionaal Landschap Kempen en Maas (RLKM) een persbericht betreffende de bezoekersaantallen en de verdere ontwikkelingen van Connecterra.
 

 

Tags:

Blijde intrede: Ludwig Vandenhove was erbij!

Op dinsdag 24 september 2013 was er de blijde intrede van Koning Filip en Koningen Mathilde in Hasselt.

 

Deputatie bezoekt stad Maaseik

Op dinsdag 17 september 2013 bezocht een delegatie van de Limburgse deputatie onder leiding van  gouverneur Herman Reynders de stad Maaseik.

Tags:

Jeugdbond voor Natuur en Milieu adopteert poel

Op zaterdag 21 september 2013 bracht gedeputeerde Ludwig Vandenhove een werkbezoek aan de  Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), die in het provinciaal domein Nieuwenhoven een poel geadopteerd heeft.

 

Tags:

Vlaanderen moet investeren in de Limburgse wijnbouw

In het provinciale gedeelte van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)  is 500.000 EUR voorzien voor de wijnbouw in Limburg.

Vermindering provinciefonds

“We kunnen het geld van de provincie Limburg best zo snel mogelijk besteden aan de Limburgers. Anders gaat de Vlaamse Regering het ons toch volledig afpakken.”

 

Ludwig Vandenhove over de vermindering met 3,5 miljoen EUR voor Limburg van het provinciefonds in het kader van de Vlaamse begroting 2014.

 

Pagina's