november 2022

Het nieuwe Mest Actie Plan (MAP 7)

“Weer ‘prul’ binnen de Vlaamse regering rond een landbouwdossier: het nieuwe MAP 7, onder andere de ondergang van de Vlaamse frietcultuur wordt beweerd.
Gaat het om een georganiseerd lek of niet?
Alleszins zat/zit het er weer bovenarms op binnen de Vlaamse meerderheid van N-VA-cd&v-Open Vld”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hamsters: in problemen!

“Het gaat niet goed met de hamsterpopulatie in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wat is Vlaanderen van plan om daaraan te doen?

De slechte situatie van de hamsters is nog maar eens gebleken uit het proefproject in Widooie (Tongeren).
In mijn vorige functies als Limburgs gedeputeerde en als voorzitter van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) vzw heb ik dat project nog mee opgezet.

Neutraal

Wie neutraal wil zijn, is conformerendGematigdheid lijkt heel vaak op gemakzucht, en gemakzucht is in de politiek absoluut gevaarlijk

Heeft de appelteelt nog een toekomst in Vlaanderen?

“Het ziet er niet goed uit voor de appelteelt.
Zowel het aantal actieve appeltelers, als de totale productie gaat fors achteruit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Er moet dringend een globaal plan komen voor de appelteelt.
De sectororganisaties vragen een zogeheten masterplan.

Ook de aanpassingen aan de klimaatverandering en het overschakelen op eventuele andere rassen moet hoger op de politieke agenda.

Parking station Sint-Truiden: betalen vanaf dinsdag 29 november 2022

De kogel is door de kerk: vanaf dinsdag 29 november 2022 zal er moeten betaald worden om te parkeren op de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS)-parking aan het station van Sint-Truiden.
Zowel voor de gebruikers van het openbaar vervoer, als voor alle anderen, die er hun wagen parkeren.

“Voor wie regelmatig het station frequenteert, was het al even duidelijk dat het er stond aan te komen: de werken aan de installatie van automatische slagbomen waren al een tijdje afgerond”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik weet van niets”

“Blijkbaar is dat het antwoord van een aantal cd&v’ers op het nieuws, noem het maar een volgend schandaal, dat er geld van stad Sint-Truiden terecht zou zijn gekomen bij de vzw Vrienden van Veerle Heeren (1)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Tijdens de extra commissievergadering van de gemeenteraad op maandag 14 november 2022 is dat alleszins al gezegd door zowel gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans, als door toenmalig schepen van Financiën en toekomstig burgemeester Ingrid Kempeneers.

Nieuwe pachtwet: Ludwig Vandenhove in nieuwsbrieven vzw VILT

Op woensdag 9 november 2022 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove een vraag met betrekking tot de stand van zaken van de aangekondigde aanpassing van de pachtwetgeving in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.

Eerst antwoordde Jo Brouns (cd&v) dat de gesprekken nog bezig waren, maar commissievoorzitter Bart Dochy (cd&v) lichtte de grote lijnen toe van het akkoord tussen de meerderheidspartijen N-VA, cd&v en Open Vld", aldus Ludwig Vandenhove.

Oorlogskinderen

‘Oorlogskinderen’ is de titel van de tentoonstelling, die nog tot en met zondag 20 november 2022 loopt in de deelgemeente Halmaal (Sint-Truiden).
Locaties: hoeve Houwaer, Halmaaldorp 10 en Sint-Petrus-Pauluskerk.

Andermaal een mooi initiatief van Halmaal Art”, zegt Ludwig Vandenhove.

Toegankelijkheidscertificaat: een goed voorstel

Rolstoelgebruiker Daan Vander Steene (1) stelt voor om een toegankelijkheidscertificaat in te voeren bij elke verbouwing of verkoop van openbaar domein of een publiek toegankelijk gebouw, een beetje naar analogie met een Energie Prestatie Certificaat (EPC)-label.

“Ik vind dat een goed idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het zou een begin kunnen zijn om minimaal aan een aantal voorwaarden qua toegankelijkheid op te leggen.

Nieuwe scholencampus achter station: geen goede keuze

De werken aan de nieuwe scholencampus van Hasp-O Centrum achter het station van Sint-Truiden vorderen snel. Maar daarmee komen de te verwachten verkeers- en andere problemen ook steeds maar dichterbij.

“Dat bleek nog maar eens tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie op dinsdag 8 november 2022 rond de toekomstige schoolomgeving Bogaardenstraat en Fabrieksstraat”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Momenten van ongeremdheid

Maar natuur is niet beschaafd en beschaving niet natuurlijk, dus af en toe brak in hem iets los en sloeg op hol. Die momenten van ongeremdheid vreesde hij evenzeer als dat hij ernaar verlangde.

Onveiligheidsgevoel bij senioren

Uit een enquête van Statistiek Vlaanderen blijkt dat hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de kans op een onveilig gevoel.

Dat gegeven was al langer bekend, maar wordt nu nog maar eens bevestigd op basis van deze bevraging bij 6 000 Vlamingen over het gevoel van (on)veiligheid in hun buurt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 162

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Pagina's