juni 2008

Sint-Truiden, stad waar altijd iets te beleven is!

Het stadsbestuur geeft al voor de vierde keer een evenementenkrant uit, samen met het Belang van Limburg.

"Perfectie nastreven!"

De perfectie bestaat niet.

Beleidsnota minister van Defensie eindelijk klaar!

De lang aangekondigde beleidsnota van minister van Defensie Pieter De Crem is op woensdag 25 juni 2008 eindelijk voorgesteld in de commissie van Defensie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers onder het voorzitterschap van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

Met zo'n bal zou ik zelfs nog kunnen scoren!

Het kermisweekend op Nieuw Sint-Truiden van 21 tot en met 23 juni 2008 was andermaal een groot succes.

Sint-Truiden kent nog echte volkscafés!

Sedert 2006 is er in Sint-Truiden een erfgoedcel actief.
De uitdaging van deze erfgoedcel bestaat erin om zelf initiatieven te ondernemen, maar ook om zoveel mogelijk verenigingen, die op dat vlak zelf al actief zijn, te ondersteunen.
Bovendien mag erfgoed niet elitair zijn en moet het zo dicht mogelijk en zelfs tussen de burger gebracht worden.

Twee generaties collega's in de politiek!

Op zaterdag 14 juni 2008 vierden mevrouw Jeannine Smisdom en de heer Robert Moers hun gouden huwelijksjubileum.

'De NAVO kan deze oorlog nooit winnen, de Taliban kan ze nooit verliezen'

Deze uitspraak deed Nederlands oorlogsverslaggever Arnold Karskens in de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op dinsdag 17 juni 2008 onder voorzitterschap van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Is er een verband tussen armoede en democratie?"

Iemand, die voldoende inkomen heeft en zich geen zorgen moet maken om op het einde van de maand rond te komen, zal heel weinig of niet stilstaan met het toenemend armoedeprobleem in ons België en Vlaanderen, ook al wordt alles duurder.
Iemand, die wel moeite heeft om rond te komen en die op het einde van de maand alle mogelijke inspanningen moet doen om nog te zorgen voor eten voor haar/zijn familie, om de energiekosten te betalen, etc., is daar wel over bekommerd.

Vakantiebrochure 2008 stad Sint-Truiden klaar!

Net zoals de voorgaande jaren heeft de stad Sint-Truiden opnieuw een uitgebreid aanbod uitgewerkt om kinderen en jongeren op te vangen tijdens de grote vakantie 2008.

Afscheid dirigent Wilfried De Munter!

Op zaterdag 24 mei 2008 nam Wilfried De Munter, gedurende meer dan 15 jaar vaste dirigent van het koor Amici Cantemus, met een schitterend concert ‘Adios Amigo’ afscheid van Sint-Truiden in de Begijnhofkerk.

Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Politiekrant juni ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

Sp.a Sint-Truiden op bezoek in Huy!

Sp.a Sint-Truiden organiseerde op zondag 15 juni 2008 zijn jaarlijkse ledenreis, die dit keer eindigde in Huy.

Pagina's