december 2008

Toeristische gids 2009 stad Sint-Truiden is er!

De toeristische gids van de stad Sint-Truiden is er.
Elke Truienaar vindt ze in de brievenbus.

Uitspraak: "Solidariteit!"

Er worden alsmaar nieuwe termen en nieuwe woorden uitgevonden. Zo is swaffelen uitgeroepen tot ‘het’ woord van 2008.

Uitspraak: "Verontwaardiging voel je en druk je uit!"

Vaak wordt er in de politiek, ook en vooral in mijn eigen sp.a, gepraat over verontwaardiging als politiek item.

De waarheid heeft haar rechten!

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 15 december 2008 kreeg Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) het verwijt agendapunten toe te voegen zonder dat deze besproken waren/zijn tijdens het college van burgemeester en schepenen.

Vrolijk kerstfeest!

Zalig kerstfeest voor allen, die u dierbaar zijn!

Asielcentrum Bevingen 10 jaar open!

“23 december 1998: 10 jaar geleden kwamen de eerste asielzoekers toe in Bevingen op het voormalige militaire domein in een (‘het’) asielcentrum.”

Sint-Truiden steunt Debbie Vaes!

Truiense Debbie Vaes is finaliste Miss België 2009.

Uiteraard moet heel Sint-Truiden haar steunen!

Kerstmarkten...’zuipmarkten’!?

“Niet per definitie, maar de gezelligheid, de temperatuur, de aard van de aangeboden dranken, de tijd van het jaar, etc. maken dat (te veel) drinken niet altijd te vermijden valt op kerst
markten.

Wie iets anders beweert, is hypocriet en/of doet geen kerst
markt(en) aan.”, zegt burgemeester -federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

Dringend parlementair debat nodig over de conclusies van de Rwanda-commissie!

Met de recente actualiteit en berichten inzake het al dan niet sturen van Belgische troepen naar (Oost)Congo, is een evaluatie van conclusies van de zogeheten Rwanda-commissie in de Senaat (deze commissie onderzocht de moord op de tien para's in Rwanda in april 1994 en verbood in 1997 de deelname van Belgische militairen aan internationale vredesmissies in de voormalige kolonies Rwanda, Burundi en Congo) meer dan ooit aan de orde.

Uitspraak: "Roddelen!"


Roddelen - ja zelfs onwaarheden vertellen -, levert in de actuele politieke situatie in Sint-Truiden blijkbaar meer op dan elke dag hard werken in het belang van de Truienaar!

Ludwig Vandenhove op bezoek bij Europese vliegtuigbouwer Airbus in Sevilla!

Op dinsdag 9 december 2008 heeft burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een bezoek gebracht aan de vestiging van de Europese vliegtuigbouwer Airbus in Sevilla.

Gratis hernieuwing rijbewijs met beperkte geldigheidsduur!

De maatregel tot het gratis hernieuwen van het rijbewijs voor diabetespatiënten en personen met een fysieke, geestelijke of visuele beperking is beslist door de gemeenteraad van Sint-Truiden op voorstel van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

Uitspraak: "Meer overheidstussenkomst gevraagd!"

De gebeurtenis van 2008 is ongetwijfeld de bankencrisis en het besef dat de vrije markt niet zo zaligmakend is zoals velen dachten en zoals ons ook door velen al te lang is voorgehouden.

Pagina's