februari 2017

Openleggen De Beek in Diets-Heur (Tongeren): provincie Limburg wil opnieuw aanbesteden

De deputatie van de provincie Limburg heeft beslist om af te zien van de gunning voor het openleggen van De Beek in Diets-Heur (Tongeren).

 

OCMW Sint-Truiden: wat gebeurt ermee en vooral met het personeel?

  

“Ik vraag het mij af en ik maak er mij ook  zorgen over”, aldus sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik heb hier al enkele keren op gewezen, maar er verandert niets, integendeel.”

Carnaval op dansnamiddag

  

Traditiegetrouw gaat op de 2de zondag van  de maand, uitgezonderd in juli en augustus, telkens een dansnamiddag door in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden.

Stad Borgloon en provincie Limburg stellen bedrijf Konings Juices & Drinks in gebreke

De stad Borgloon en de provincie Limburg hebben het bedrijf Konings Juices & Drinks in gebreke gesteld voor eventuele wateroverlast die zich nog in de buurt zou voordoen.

 

Intercommunales leveren goed werk

De discussie rond de  vergoedingen en de zitpenningen bij een aantal intercommunales is weer koren op de molen van diegenen, die allerlei voorzieningen willen privatiseren.

Over de intercommunales, die goed werken, wordt zelden of nooit iets gezegd.

Maatregelen voor grauwe kiekendief en hamster in de Leemstreek

Op vrijdag 10 februari 2017 werden in Cultuurhuis Den Dries (kapel van Montenaken), Groenplaats 20  in Montenaken (Gingelom) de gebiedscoördinatoren voor de uitvoering van de soortbeschermingsprogramma's voor de grauwe kiekendief en de hamster officieel voorgesteld.

Tags:

Stadsapp Sint-Truiden: vergeet de mensen niet!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

Schrijven en spreken

Er wordt veel gesproken en 'gestudeerd' over de arbeidsmarkt van morgen, ook in Limburg, maar basisvaardigheden worden meer en meer uit het oog verloren.

Voorstelling LimbU aan de Limburgse gemeenten

Op dinsdag 7 februari 2017 vond in de raadszaal van het provinciehuis de toelichting plaats van de nieuwe alternatieve Limburgse munt, LimbU, voor de Limburgse gemeentebesturen.

Tags:

104 176, 85 euro subsidie van de provincie Limburg voor fietspaden in Sint-Truiden

 

De deputatie heeft op donderdag 2 februari 2017, op voorstel van gedeputeerde van Mobiliteit Jean-Paul Peuskens (sp.a), beslist om een subsidie van 104 176, 85 euro toe te kennen aan de stad Sint-Truiden voor de aanleg van fietsinfrastructuur.

 

Natuur Verbindt

Op donderdag 23 februari 2017 organiseren de Limburgse Regionale Landschappen (RL), het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) en de provincie Limburg een inspiratiedag 'Natuur Verbindt' in het PNC (Craenevenne 86 in Genk).

Tags:

Burgerbewegingen: nieuw?

Burgerbewegingen zijn tegenwoordig in.
Is dat een nieuw gegeven?
Als je het mij vraagt, niet (helemaal).

‘Stolpersteine’

 

Op vrijdag 3 februari 2017 werden er in Sint-Truiden 10 bijkomende ‘Stolpersteine’ aangebracht.
De eerste ‘Stolperstein’ is gelegd in de Vissegatstraat op vrijdag 25 mei 2012.

 

Pagina's