februari 2017

Een eigen Limburgse munt? De LimbU?

“Ik hoop het en ik geloof erin”, zegt gedeputeerde en lid van de vzw Uitmuntend Limburg Ludwig Vandenhove.

Werkbaar werk

Spreken over Werkbaar Werk is tegenwoordig in, binnen en buiten de politiek.

In een aantal sectoren is het nochtans simpel: stop met besparen en minder personeelsinzet!

Tags:

Werkbaar werk

Spreken over Werkbaar Werk is tegenwoordig in, binnen en buiten de politiek.

In een aantal sectoren is het nochtans simpel: stop met besparen en minder personeelsinzet!

Tags:

Groenmanager van 100 euro per uur

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

Kiezen voor Kunst

In het weekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 februari 2017 zal de derde lokale tentoonstelling van Kiezen voor Kunst in Sint-Truiden doorgaan in parochiezaal Engelmanshoven, Luikersteenweg 473 in de deelgemeente Engelsmanshoven.

Afblijven van de gemeentelijke bibliotheken

Gemeenten zijn sinds 2016 niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten.

“Sint-Truiden betaalt voor iets wat gratis kan” (1)

“Duidelijker kan het niet gezegd worden”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en voorzitter van de vzw Centrum voor Duurzaam Groen (Cedugro) Ludwig Vandenhove.

 

Natuurpunt en provincie Limburg laten Bilzerse beken weer slingeren

Op woensdag 1 februari 2017 bracht gedeputeerde van Leefmilieu, Natuur en Waterlopen Ludwig Vandenhove een bezoek aan het Munsterbos in Bilzen.

Ingewijd of niet

“Met ‘ingewijden’ in de sp.a, die niet in alle openheid met naam en toenaam durven uitkomen voor hun mening, hou ik geen rekening. (1)

 

Ik vind dat laf.
Zwijg dan in het belang van de partij.”

Dierenasiel Lommel officieel geopend

Op dinsdag 31 januari 2017 werd het dierenasiel in Lommel (Maatheide 74) officieel geopend.

Wendbaar en werkbaar werk?

Vice-premier en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters was op dinsdag 31 januari 2017 gastspreker in de hogeschool PXL in Hasselt (Elfde Liniestraat 26).
Hij sprak er over ‘Wendbaar en werkbaar werk?’.

Feestcomité Sint-Truiden bezoekt het provinciehuis

Op dinsdag 31 januari 2017 brachten de leden van het Koninklijk Stedelijk Feestcomité Sint-Truiden een bezoek aan het provinciehuis.

Pagina's