juli 2015

Een stapje in de wereld…

“Dat is het voordeel van de verlofperiode.
Ik kan dan wat meer in mijn thuisstad Sint-Truiden zijn”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Wat gaat er gebeuren met het woonzorgcentrum Sint-Laurentius in Brustem?

In het najaar verhuizen de bejaarden naar het nieuwe zorgcentrum Villa Rosa aan de Diestersteenweg in Sint-Truiden. Er moet dus uitgekeken worden naar een andere bestemming voor het bejaardentehuis Sint-Laurentius (Brustemdorp 125 in Sint-Truiden).

Zo geraak je (als politicus) ergens ongewild tussen...

De oppositiepartijen in Diepenbeek - De Andere Aanpak in Diepenbeek (DAAD), Groen en sp.a - hebben gezamenlijk een klacht ingediend (bij het parket) tegen de burgemeester, de schepenen, de gemeentesecretaris en de provinciale dienst Water en Domeinen.

Onuitgegeven: meerderheidspartijen stappen zelf op uit Sint-Truidense gemeenteraad!

“Ik ben geen romanschrijver, dus misschien ga je mijn korte zakelijke beschrijving van het verloop van de extra-gemeenteraad van donderdag 2 juli 2015 saai vinden. Toch ik wil ik ze je niet onthouden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ook dieren hebben last van hitte!

Gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove vraagt  een specifiek hitteplan voor dieren.
 

Limburg is Antwerpen niet!

Viceminister-president Annemie Turtelboom van de Vlaamse regering kent Limburg duidelijk niet.

 

Op de vraag of de provincies in de toekomst afgeschaft zullen worden, antwoordt zij “… Dus ja, als wij goed scoren bij de volgende verkiezingen, dan gaat Open Vld de volledige afschaffing van de provincies terug op tafel leggen.

 

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de provincie Antwerpen, dan stel je vast dat de Kempen, de stad Antwerpen en de stad Mechelen heel andere noden hebben. Je ziet daar dus een heel grote diversiteit binnen één regio.” [1]

De nieuwe natuurkalender is er weer

De natuurkalender juli-december 2015 is gepubliceerd.
 

Cartoon: Begrijpen wie kan…

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

OXI!

“Proficiat voor de Grieken!”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Minder hinder door eikenprocessierups

Er is dit jaar merkelijk minder hinder door de eikenprocessierups.

Bedankt!

De jaarlijkse activiteit ‘Italiaans Tafelen’ op zondag 5 juli 2015 in de gemeentelijke feestzaal Aalst, Aalst-dorp 16 in Sint-Truiden, is stilaan een traditie aan het worden.

Het Atheneeke 2015

Tijdens de proclamatie op donderdag 25 juni 2015 van de laatstejaarsleerlingen van het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden (in cultuurcentrum de Bogaard), is voor de 15de maal op rij 'het Atheneeke' uitgedeeld.

Milieu & Natuur

Het 2de nummer van 2015 van “Milieu en Natuur”, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte-Dienst Milieu en Natuur-Planning en beleid, is verschenen.

Pagina's